Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #485800 28/02/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1000)
  Số điểm: 6800
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 148 lần


  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Nhờ mọi người hỗ trợ mình tình huống sau: Tôi có mảnh đất có từ thời Pháp thuộc nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bây giờ tôi làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cán bộ địa chính lại bảo là đất nằm trong quy hoạch rồi không cấp nữa. Xin hỏi cán bộ địa chính trả lời như vậy có đúng không?

  Không rõ hướng giải quyết trường hợp này có đúng không?

  Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  "...5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền..."
  Theo Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định:

  "2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật."

  Theo quy định trên thì việc có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất thuộc quy hoạch hay không phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân huyện với khu đất của anh đã có hay chưa:
  - Nếu như đã có kế hoạch sử dụng đất với khu đất thì gia đình sẽ không thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.
  - Nếu như kế hoạch sử dụng đất chưa được phê duyệt thì gia đình bạn có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khi có có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 100 hoặc Điều 101 Luật đất đai 2013 và theo thủ tục luật định.

  Trường hợp anh nêu chỉ nói là đất nằm trong quy hoạch, chưa rõ đã có kế hoạch sử dụng đất cũng như có thông báo hay quyết định thu hồi hay chưa. Anh liên hệ cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra xem đã có kế hoạch sử dụng đất chưa để biết quyền lợi của mình.

   
  925 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận