Cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Chủ đề   RSS   
 • #481542 09/01/2018

  Cấp giấy chứng nhận QSDĐ

  Năm 2003 Tôi có mua 1 lô đất bán đấu giá của UBND xã, mảnh đất trên thuộc thửa đất số 20, tờ bản đồ 15-C, diện tích 125m2), mục đích sử  dụng: đất ở  nông thôn (Đất phân lô theo Quyết định số 1636/QĐ-UB ngày 17/7/2003 của UBND tỉnh V/v duyệt kế hoạch đất ở đất ở nông thôn tại Xã đó). Tôi sử dụng đất ổn định, lâu dài không tranh chấp và đóng thuế đầy đủ cho nhà nước từ đó đến nay theo đúng quy định.

              Hiện trạng chưa xây dựng nhà ở.

              Thời điểm sử dụng đất của lô đất số 20, tờ bản đồ 15-C: năm 2003 được UBND xã xác nhận.

              Mục đích sử dụng: được UBND xã xác nhận đất phân lô theo Quyết định số 1636/QĐ-UB  ngày 17/7/2003 của UBND tỉnh V/v duyệt kế hoạch đất ở đất ở nông thôn tại Xã, phù hợp quy hoạch khu dân cư khép kín, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện.

  Vâỵ cho tôi hỏi trường hợp như trên có cấp được, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng: đất ở nông thôn hay không.

  Xin chân thành cảm ơn!

   
  943 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận