cấp giấy chứng nhận QSD đất

Chủ đề   RSS   
 • #425941 31/05/2016

  cấp giấy chứng nhận QSD đất

  kính thưa luật sư:

  cho phép tôi được hỏi:  đất Hợp tác xã giao khoán cho xã viên năm 1989 thời hạn là 30 năm có được cấp bìa không?

   
  2574 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #434326   24/08/2016

  Chào bạn!

  Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

  UBND cấp tỉnh, Thành phố giao đất cho Hợp tác xã để HTX thực hiện theo mục đích cụ thể ghi trong quyết định giao đất (thường sản xuất nông nghiệp) có nghĩa đất HTX là đất nhà nước. Nay HTX giao khoán đất cho gia đình bạn để gia đình bạn thực hiện việc sản xuất nông nghiệp theo đúng mục đích được nhà nước giao.

  Việc gia đình bạn xin cấp GCN QSDĐ là không đúng với quy định, dù trong trường hợp HTX xác nhận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn nhưng do HTX không có thẩm quyền giao đất thì xác nhận này không có hiệu lực và trái với quy định của pháp luật.

  Muốn được cấp GCN QSDĐ thì HTX phải có đơn trả đất lại nhà nước, sau đó bạn làm đơn xin cấp GCN QSDĐ. Khi đó nhà nước sẽ xem xét quy hoạch, kế hoạch SDĐ, quá trình quản lý sử dụng đất của gia đình bạn để ra quyết định giao đất cho bạn hay không.

  CTV Hà Hằng

  Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

   

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |