Cấp đổi GCNQSD đất sai mục đích sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
  • #514929 04/03/2019

    Cấp đổi GCNQSD đất sai mục đích sử dụng đất

    Hộ ông A được Nhà nước cấp GCNQSD đất năm 1995 đối với thửa đất số 01 theo loại đất trống cói (HS NGhị định 64/CP đăng ký là đất trồng cói). Từ năm 2003 (thời điểm thực hiện đo đạc theo hồ sơ Vn.2000) thì hộ ông A tự chuyển đổi từ trồng cói sang trồng lúa. Năm 2004, hộ ông A được UBND thị xã H cấp đổi GCNQSD đất, theo đó thửa đất số 01 được xác định loại đất lúa. Năm 2018, hộ ông A tiếp tục được Sở TN&MT cấp đổi GCNQSD đất (cấp năm 2004) theo đơn điều chỉnh diện tích, thửa số 01 được xác định là đất lúa. Năm 2019, hộ ông A có đơn xin đính chính lại mục đích sử dụng đất (từ đất lúa sang đất màu). Trường hợp này có được điều chỉnh không?

     
    751 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận