Cần xin tài liệu về việc xếp hạng Doanh Nghiệp, Tổng Công ty nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #155054 14/12/2011

  hoangnguyen789

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Cần xin tài liệu về việc xếp hạng Doanh Nghiệp, Tổng Công ty nhà nước

  Chào các anh chị!
  Em đang cần xin tài liệu hướng dẫn, quy định về việc xếp hạng Tổng Công ty Nhà nước. Em đã có Thông tư liên tịch23/2005/BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc,Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Nhà nước. Nhưng trong TTLT này không nói đến việc xếp hạng Tổng Công ty. Anh chị nào có văn bản quy định việc xếp hạng Tổng Công ty Nhà nước cho em xin với nhé, cảm ơn đã đọc bài.
   
  6235 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #155156   14/12/2011

  richer266
  richer266
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:16/01/2009
  Tổng số bài viết (226)
  Số điểm: 2601
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 81 lần


  hoangnguyen789 viết:
  Chào các anh chị!
  Em đang cần xin tài liệu hướng dẫn, quy định về việc xếp hạng Tổng Công ty Nhà nước. Em đã có Thông tư liên tịch23/2005/BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc,Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Nhà nước. Nhưng trong TTLT này không nói đến việc xếp hạng Tổng Công ty. Anh chị nào có văn bản quy định việc xếp hạng Tổng Công ty Nhà nước cho em xin với nhé, cảm ơn đã đọc bài.


  Mình thấy tại Phụ lục 01 của Thông tư trên có mà. Bạn xem kỹ lại thử coi. Đây là ví dụ (Chỗ tô đỏ)

  1. NGÀNH CƠ KHÍ

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  STT

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Chỉ tiêu

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Đơn vị tính

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Giá trị

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Điểm

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  I

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Độ phức tạp quản lý

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  45

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  1

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Vốn

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (tỷ đồng)

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 25

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  15

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5 - < 25

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5 - 14

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 5

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  2

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Doanh thu và thu nhập khác

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (tỷ đồng)

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 60

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  10

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  15 - < 60

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4 - 9

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 15

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  3

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  3

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  3

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Trình độ công nghệ sản xuất

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  - Công nghệ cao

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  7

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  - Công nghệ trung bình

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  - Công nghệ thấp

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  2

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  5

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Lao động

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (người)

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 800

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  10

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  200 - < 800

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4 - 9

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 200

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  3

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  II

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Hiệu quả sản xuất, kinh doanh

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  55

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  1

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Nộp ngân sách nhà nước

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (tỷ đồng)

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 5

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  20

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  0,2 - < 1,5

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  6 - 19

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 0,6

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  2

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Lợi nhuận thực hiện

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (tỷ đồng)

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 1,5

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  20

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  0,2 - < 1,5

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  6 - 19

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 0,2

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5

  #0000ff;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  3

  #0000ff;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Tỷ suất lợi nhuận/Vốn

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (%)

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 10

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  15

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  2 - < 10

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5 - 14

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 2

  #0000ff;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4

   

  KHUNG ĐIỂM XẾP HẠNG

   

  #0000ff;vertical-align:top;width:105.3pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  Hạng công ty

  #0000ff;vertical-align:top;width:110.7pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  I

  #0000ff;vertical-align:top;width:110.7pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  II

  #0000ff;vertical-align:top;width:91.5pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  III

  #0000ff;vertical-align:top;width:105.3pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  Khung điểm

  #0000ff;vertical-align:top;width:110.7pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  ³ 90

  #0000ff;vertical-align:top;width:110.7pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  65 - < 90

  #0000ff;vertical-align:top;width:91.5pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  < 65

   


   
  Báo quản trị |  
 • #155389   15/12/2011

  hoangnguyen789
  hoangnguyen789

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  richer266 viết:
  hoangnguyen789 viết:
  Chào các anh chị!
  Em đang cần xin tài liệu hướng dẫn, quy định về việc xếp hạng Tổng Công ty Nhà nước. Em đã có Thông tư liên tịch23/2005/BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc,Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Nhà nước. Nhưng trong TTLT này không nói đến việc xếp hạng Tổng Công ty. Anh chị nào có văn bản quy định việc xếp hạng Tổng Công ty Nhà nước cho em xin với nhé, cảm ơn đã đọc bài.


  Mình thấy tại Phụ lục 01 của Thông tư trên có mà. Bạn xem kỹ lại thử coi. Đây là ví dụ (Chỗ tô đỏ)

  1. NGÀNH CƠ KHÍ

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  STT

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Chỉ tiêu

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Đơn vị tính

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Giá trị

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Điểm

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  I

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Độ phức tạp quản lý

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  45

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  1

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Vốn

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (tỷ đồng)

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 25

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  15

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5 - < 25

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5 - 14

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  2

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Doanh thu và thu nhập khác

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (tỷ đồng)

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 60

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  10

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  15 - < 60

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4 - 9

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 15

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  3

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  3

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  3

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Trình độ công nghệ sản xuất

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  - Công nghệ cao

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  7

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  - Công nghệ trung bình

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  - Công nghệ thấp

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  2

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Lao động

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (người)

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 800

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  10

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  200 - < 800

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4 - 9

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 200

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  3

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  II

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  Hiệu quả sản xuất, kinh doanh

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  55

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  1

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Nộp ngân sách nhà nước

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (tỷ đồng)

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  20

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  0,2 - < 1,5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  6 - 19

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 0,6

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  2

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Lợi nhuận thực hiện

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (tỷ đồng)

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 1,5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  20

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  0,2 - < 1,5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  6 - 19

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 0,2

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:28.35pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  3

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:177.2pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  Tỷ suất lợi nhuận/Vốn

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

   

  (%)

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  ³ 10

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  15

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  2 - < 10

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  5 - 14

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.85pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  < 2

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:70.9pt;padding-top:0px;padding-right:1.4pt;padding-bottom:0px;padding-left:1.4pt;">

  4

   

  KHUNG ĐIỂM XẾP HẠNG

   

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:105.3pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  Hạng công ty

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:110.7pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  I

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:110.7pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  II

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:91.5pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  III

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:105.3pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  Khung điểm

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:110.7pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  ³ 90

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:110.7pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  65 - < 90

  #0000ff;border-image:initial;vertical-align:top;width:91.5pt;padding-top:0pt;padding-right:5.4pt;padding-bottom:0pt;padding-left:5.4pt;">

  < 65

     cảm ơn bác Giàu đã giúp đỡ, em nghiên cứu phụ lục 01 của thông tư trên rồi nhưng thông tư chỉ nói chung chung về xếp hạng doanh nghiệp, Công ty chứ không nòi gì đến Tổng Công ty. híc cái em cần là bảng tiêu chí xếp hạng Tổng Công ty cơ ah.
   
  Báo quản trị |  
 • #155176   14/12/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3550 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bạn thử tham khảo mấy văn bản này coi:

  - Quyết định số 185-TTg ngày 28/3/2996.

  - Quyết định số 90/TTg ngày 07/3/1994.

  - Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994.

  - Thông tư số 15/LB-TT ngày 25/6/1996.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #155209   14/12/2011

  richer266
  richer266
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:16/01/2009
  Tổng số bài viết (226)
  Số điểm: 2601
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 81 lần


  BachThanhDC viết:
  Bạn thử tham khảo mấy văn bản này coi:

  - Quyết định số 185-TTg ngày 28/3/2996.

  - Quyết định số 90/TTg ngày 07/3/1994.

  - Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994.

  - Thông tư số15/LB-TT ngày 25/6/1996.

  Chít chít, đề nghị ANh BachThanhDC link dùm QD này với he he he ....Quyết định số 185-TTg ngày 28/3/2996.
   
  Báo quản trị |