Cần tìm thông tư Thông tư số 16/TATC ngày 27/09/1974 của Toà án nhân dân tối cao

Chủ đề   RSS   
 • #438254 11/10/2016

  Cần tìm thông tư Thông tư số 16/TATC ngày 27/09/1974 của Toà án nhân dân tối cao

  Mình đang rất cần Thông tư số 16/TATC ngày 27/09/1974 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn về trình tự tố tụng sơ thẩm về hình sự. Nhưng tìm mãi trên mạng không thấy. Cả nhà giúp mình với

  To live is to fight

   
  4169 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận