DanLuat 2015

Cần nhờ tư vấn

Chủ đề   RSS   
 • #439757 26/10/2016

  Cần nhờ tư vấn

  Xin chào Luật sự ; 

  Phòng của mình chuẩn bị được sếp giao dự án. Mình cần xin các bước & thời gian : 

  ,Luật sư có thể tư vấn hộ  mình với ạ : 

  Căn cứ quy định của pháp luật ( Luật đầu tư công, Luật xây dựng... ). xác định từ khi bắt đầu lập quy hoạch chi tiết 1/500 đến khi phê duyệt dự án đầu tư ( hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật ) hết bao nhiêu ngày? ( bao gồm cả thời gian thẩm định, trình duyệt ):

  1. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

  2. Cũng dự án trên nhưng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách.

  Lưu ý ; Dự án giả định là khu nhà ở thuộc dự án nhóm C. 

   

   

   
  1365 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-