cần mẫu quyết định thanh lý TSCĐ

Chủ đề   RSS   
 • #287287 20/09/2013

  phuonglinh0912

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2013
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  cần mẫu quyết định thanh lý TSCĐ

  Tôi đang cần bộ hồ sơ về thanh lý tscđ.

  cty tôi có 1 nhà trưng bày cũ nhưng chưa hết khấu hao, nay đập đi để xây dựng nhà trưng bày mới. tôi cần xin bộ hồ sơ để làm thanh lý cho nhà trưng bày cũ.

   

   
  7107 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #288224   25/09/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  2/ Ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn:

  a/ Tại điểm 1.10, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Trường hợp lập lại hóa đơn: những trường hợp hóa đơn đã xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ".

  Trường hợp doanh nghiệp ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn thì khi phát hiện, hai bên mua và bán phải lập biên bản có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu hai doanh nghiệp để hủy hóa đơn cũ sai sót và xuất lại hóa đơn GTGT mới với thuế suất thuế GTGT chính xác thay thế hóa đơn cũ ghi sai thuế suất và thuế GTGT đầu ra do sai thuế suất doanh nghiệp bán phải điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng xuất hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ bị hủy bỏ.

  Sau đó bạn làm báo cáo thuế sửa đổi lại của tháng 08

   
  Báo quản trị |