DanLuat 2015

Cần giấy tờ gì để đảm bảo an toàn khi góp vốn?

Chủ đề   RSS   
 • #62333 27/09/2010

  letamuns

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/09/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cần giấy tờ gì để đảm bảo an toàn khi góp vốn?

  Xin chào các chuyên gia,

  Tôi đang băn khoăn với trường hợp đang chuẩn bị thành lập công ty TNHH nhiều thành viên (4 thành viên). Vốn góp được thực hiện định kỳ, tuy không lớn lắm nhưng cũng không phải nhỏ.

  Vì chưa ổn định nên tài khoản công ty chưa có, và khi  đến buổi họp thì các thành viên góp vốn bằng cách đưa vốn (tiền mặt) trực tiếp cho 1 người nào đó trong nhóm.

  Vì vậy để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, mong các chuyên gia tư vấn dùm tôi: tôi nên thực hiện những bước thực hiện gì và những giấy tờ nào, nội dung cơ bản gồm những gì để khi thực hiện giao dịch trên thì được đảm an toàn về sau.

   Xin cám ơn!
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 30/09/2010 10:10:30 AM
   
  6684 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #62342   27/09/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5289)
  Số điểm: 50720
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3520 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào bạn!
  Tuỳ từng thời điểm cụ thể và loại vốn góp mà các bạn sử dụng cáo loại mẫu sau:

  TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  …………………                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………………

          Số: …../BB                                                                                       

  BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

  Giữa …………………………(bên giao) và

  ………………………….(bên nhận)

   

         Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

  I/ MỤC ĐÍCH BÀN GIAO:
  Góp vốn kinh doanh theo …..
  I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
  1/ Bên giao:
  -          Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………
  -          Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………
  -          Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………
  2/ Bên nhận:
  -          Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………
  -          Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………
  -          Bà: ………………………... Chức vụ: ……………………………………..
  Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………...
  Thư ký: Ông …………………………………………………………………………….
  II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:
  Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………… theo biểu thống kê sau:

  Bản thống kê tài sản bàn giao

  Số TT

  #ece9d8; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;">

  Tên tài sản

  #ece9d8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;">

  Đơn vị tính

  #ece9d8; width: 54pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;">

  Số lượng

  #ece9d8; width: 49.85pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;">

  Đơn giá

  #ece9d8; width: 63.25pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;">

  Thành tiền

  #ece9d8; width: 63.3pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;">

  Ghi chú

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

   

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 49.85pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 63.25pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 63.3pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 41.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;">

  Cộng:

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 49.85pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 63.25pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 63.3pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

   

   

  Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………
                      Bằng chữ ………………………………………………………………
  Kể từ ngày ………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.
  Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

   

            CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

   

   

  #ece9d8;" valign="top">

  CÔNG TY ………

  #ece9d8;" valign="top">

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  #ece9d8;" valign="top">
  Số:            /BB – …………
  #ece9d8;" valign="top">

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------- ***** --------

                 

  BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

  Tại thời điểm …………………

              Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.

              Xét nhu cầu của các bên.

             

  Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.
  Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:
  1. Ông ……………….
  Địa chỉ: …………… 
  2. Ông ……..….
  Địa chỉ: ……………………..
  3. Ông ……………..
  Địa chỉ: ………………
  Đã tiến hành định giá tài sản như sau
  1. Tài sản định giá: ………………………..
  2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí ………………
  3. Nội dung việc định giá: ………………………………………..
  4. Kết thúc định giá: ………………………
  5. Cam kết của các bên tham gia định giá: ……………………….
  Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

   

  Chữ ký của các thành viên


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------- ***** --------

   

  BIÊN BẢN THOẢ THUẬN

  (V/v góp vốn kinh doanh)

                Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại …………………

  Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:
  1.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: …………
  Sinh ngày: ………………………………………………………..
  Chứng minh nhân dân số: ………… ngày cấp ……… Nơi cấp …………………
  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….
  2.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ..............
  Sinh ngày: ………………………………………………………..
  Chứng minh nhân dân số: ………… ngày cấp ……… Nơi cấp …………………
  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….
  3.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: …………
  Sinh ngày: ………………………………………………………..
  Chứng minh nhân dân số: ………… ngày cấp ……… Nơi cấp …………………
  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….
  Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:
  1. Mục đích góp vốn: …………………………………………………………………
  2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ………………………
  3. Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………………
  4. Cử người quản lý phần vốn góp: ……………………………………………….
  5. Cam kết của các bên: ………………………………………………………….
  6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ……………………………………………………….
  Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

   

  #ece9d8;" valign="top">

  CÔNG TY A

  Số: 01/200/BB-HĐTV

  #ece9d8;" valign="top">

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà nam, ngày …. tháng …. năm 200

   

   

                                                         BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
                                                             (V/v: Góp vốn kinh doanh
  )


  Hôm nay, vào lúc 8.00 sáng, ngày ……………..

  Tại trụ sở:……………………………………………….
  Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
  Các thành viên Hội đồng Thành viên …………………………….. tổ chức cuộc họp nhằm nhất trí việc góp vốn để sản xuất kinh doanh
  A. Thành phần tham dự
  1. Bà ……………………………. – Chủ tịch Hội đồng Thành viên
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………Số CMND: ……………….
  2. Ông ………………………….. – Thành viên hội đồng Thành viên
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………Số CMND: ……………….
  3. Ông ………………………….. – Thành viên Hội đồng thành viên
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………Số CMND: ………………
  4. Ông ………………………….. - Thành viên Hội đồng thành viên
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………... Số CMND: ………………
  B. Nội dung cuộc họp
  Các thành viên Hội đồng Thành viên đã thảo luận và đi đến thống nhất về việc góp vốn để sản xuất kinh doanh.
  C. Quyết nghị
  1 Hình thức góp vốn
  Tổng số vốn được góp là: …………………………… đồng được chuyển làm nguồn vốn kinh doanh (Vốn điều lệ ) của …………………………
  2 Tỷ lệ Vốn góp
  • Ông …………………………. : 40%
  • Bà …………………………… : 30%
  • Ông …………………………. : 20%
  • Ông …………………………. : 10%
  3 Danh sách thành viên sau khi góp vốn như sau:
  STT Họ và tên Dân tộc Quốc tịch Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Phần vốn góp Tỷ lệ vốn góp
  1. Ông… Kinh Việt Nam …………………… Số …………………….. 40%
  2. Bà…... Kinh Việt Nam ……………………Số……………………. 30%
  3. Ông… Kinh Việt Nam ……………………… Số …………………..20%
  4. Ông… Kinh Việt Nam …………………….. Số …………………….10%

  D. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   

   

   

   


  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

   

  Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 27/09/2010 03:16:28 PM

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #62344   27/09/2010

  letamuns
  letamuns

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/09/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Rất cám ơn bài viết của BachThanhDC!
   
  Báo quản trị |  
 • #62364   27/09/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5289)
  Số điểm: 50720
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3520 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công!

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-