Căn cứ pháp lý khi ký hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa

Chủ đề   RSS   
 • #499449 13/08/2018

  Căn cứ pháp lý khi ký hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa

  Kính gửi Luật Sư

  1.Luật sư tư vấn giúp căn cứ văn bản pháp luật còn hiệu lực thời điểm Tháng 8/2018 khi ký hợp đồng kinh tê, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng nguyên tắc vê mua bán hàng hóa

  2.Phân biệt giữa hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế = hợp đồng mua bán cụ thể

  Cảm ơn Luật sư

   
  958 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận