Cán bộ quản lý trường học làm công tác ĐẢNG không chuyên trách vẫn phải dạy đủ số giờ dạy theo quy định?

Chủ đề   RSS   
 • #465388 24/08/2017

  Cán bộ quản lý trường học làm công tác ĐẢNG không chuyên trách vẫn phải dạy đủ số giờ dạy theo quy định?

  Theo điều 4 khoản 4. thông tư Số: 08/2016/TT-BGDĐT

  QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

  Cán bộ quản lý trường học (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm công tác công đoàn không chuyên trách vẫn phải dạy đủ số giờ dạy theo quy định. Nếu thời gian kiêm nhiệm làm công tác công đoàn dẫn đến tổng thời gian làm việc vượt định mức so với quy định thì được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định hiện hành.

  cho tôi xin hỏi:

  Cán bộ quản lý trường học (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm công tác ĐẢNG không chuyên trách vẫn phải dạy đủ số giờ dạy theo quy định. Nếu thời gian kiêm nhiệm làm công tác ĐẢNG dẫn đến tổng thời gian làm việc vượt định mức so với quy định thì được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định hiện hành? theo văn bản nào?

  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN,

   

   
  866 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận