Cán bộ, công chức nên biết 17 thay đổi này từ ngày 01/7/2018

Chủ đề   RSS   
 • #489424 13/04/2018

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (452)
  Số điểm: 37723
  Cảm ơn: 45
  Được cảm ơn 1015 lần
  SMod

  Cán bộ, công chức nên biết 17 thay đổi này từ ngày 01/7/2018

  >> 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

  Đây là 17 thay đổi mà cán bộ, công chức nên biết vì những thay đổi này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình.

   

  1. Tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng

  Áp dụng chung cho cán bộ, công chức, viên chức

  Căn cứ pháp lý:

  - Dự thảo Nghị định về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  - Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

  2. Tăng mức lương thực nhận

  Bởi vì mức lương thực nhận = mức lương cơ sở 1.390.00 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

  Đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM, mức lương thực nhận còn được tăng hơn nữa với mức tăng là 0,6 lần

  Căn cứ pháp lý:

  Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý

  3. Tăng mức phụ cấp hiện hưởng  

  - Đối với các khoản phụ cấp được tính trên mức lương cơ sở

  Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

  - Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

  Mức phụ cấp  = (Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 01/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2018 (nếu có)) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

  4. Tăng tiền lương tháng đóng BHXH

  - Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:

  Tiền lương tháng đóng BHXH = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng

  - Đối với nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định:

  Tiền lương tháng đóng BHXH = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%

  Lưu ý tiền lương tháng đóng BHXH tăng không vượt quá 27,8 triệu đồng/tháng

  Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014

  5. Tăng mức đóng BHYT

  - Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:

  Mức đóng = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng

  - Đối nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định:

  Mức đóng = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%

  Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP

  6. Tăng trợ cấp thai sản

  Mức tăng từ 2.600.000 đồng lên 2.780.000 đồng (= 02 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con)

  Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

  7. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản

  Mức hưởng tăng từ 390.000 đồng/ngày lên 417.000 đồng/ngày (= 30% mức lương cơ sở)

  Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

  8. Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

  Nếu tháng liền kề trước khi thất nghiệp có mức đóng BHTN dựa trên mức lương cơ sở được tăng từ 01/7/2018 thì mức hưởng cũng tương ứng tăng.

  Mức tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở, tương đương 6.950.000 đồng/tháng

  Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013

  9. Tăng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 31% trở lên khả năng lao động)

  Mức hưởng khi suy giảm 31% khả năng lao động = 417.000 đồng/tháng (=30% mức lương cơ sở)

  Nếu suy giảm hơn 31% khả năng lao động thì cứ giảm 1%, được hưởng thêm 27.800 đồng/tháng (= 2% mức lương cơ sở)

  Ngoài mức trợ cấp này, hàng tháng, còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  Căn cứ pháp lý:  Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

  10. Tăng trợ cấp 01 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 5% – 30% khả năng lao động)

  Mức hưởng khi suy giảm 5% khả năng lao động =  6.950.000 đồng/tháng (=5 lần mức lương cơ sở)

  Nếu suy giảm hơn 5% khả năng lao động thì cứ giảm 1%, được hưởng thêm 695.000 đồng/tháng

  Ngoài mức hưởng trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  Căn cứ pháp lý:  Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

  11. Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  Mức hưởng tăng từ 46.800.000 đồng lên 50.040.000 đồng (= 36 lần mức lương cơ sở)

  Căn cứ pháp lý: Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

  12. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

  Mức hưởng tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên = 4.170.000 đồng

  Mức hưởng tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50% = 2.919.000 đồng

  Mức hưởng tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% = 2.085.000 đồng

  (Cứ 01 ngày được hưởng 30% mức lương cơ sở)

  Căn cứ pháp lý: Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

  13. Tăng trợ cấp mai táng

  Mức trợ cấp tăng từ 13.000.000 đồng lên 13.900.000 đồng (= 10 lần mức lương cơ sở)

  Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

  14. Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

  Đối với mỗi thân nhân: tăng từ 650.000 đồng/tháng lên 695.000 đồng/tháng (= 50% mức lương cơ sở)

  Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: tăng từ 910.000 đồng/tháng lên 973.000 đồng/tháng

  Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

  15. Tăng mức hưởng lương hưu hằng tháng

  Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH sau:

  - Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

  - Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

  Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

  Nếu nghỉ hưu trước tuổi thì cứ  mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

  Mức tiền lương tháng đóng BHXH tăng từ 01/7/2018, do đó, mức hưởng lương hưu hằng tháng sau thời điểm này cũng tương ứng tăng.

  Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

  16. Tăng mức hưởng trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu

  Áp dụng cho trường hợp có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%

  Mức hưởng được tính như sau:

  Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng BHXH.

  Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014

  17. Tăng mức hưởng BHXH 1 lần

  Mức hưởng được tính như sau:

  Cứ mỗi năm đóng được tính là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước 2014 và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm từ 2014 trở đi

  Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13

  Nếu có thắc mắc, các bạn có thể đặt câu hỏi bên dưới bài viết này nhé! 

   
  1034321 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #489440   13/04/2018

  Từ năm 1994 đến 9/1997, tôi là giáo viên hợp đồng tỉnh ( HĐ 135: có đóng BHXH) của tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 10/1997 đến tháng 6 năm 1999, tôi theo học THSP 12+2 (hàng tháng vẫn đượcc hưởng chế độ 135)... Từ tháng 9/1999 đến tháng 7/2001, tiếp tục dạy hợp đồng 135 tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Thi đỗ công chức và biên chế tháng 8/ 2001 đến nay (2018). Cuối năm 2017, kế toán của trường có yêu cầu tôi phô tô, nộp đầy đủ các giấy tờ từ khi dạy hợp đồng đến nay để sửa lại sổ bảo hiểm cho tôi [Những năm dạy hợp đồng, sổ ghi mức đóng: 1,0 nay họ gạch đi và ghi lại 144000đ ( họ đã gạch và ghi lại sổ của 1 chị cùng diện hợp đồng 135 như tôi)]... Nhưng tôi chưa đồng ý vì chưa nhận được văn bản nào yêu cầu hay hướng dẫn cụ thể... Chính vì điều ấy, hiện nay giáo viên cả trường đều đã được nhận lại sổ bảo hiểm của mình còn tôi thì chưa... Xin luật sư tư vấn giùm tôi với ạ!

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn toan1974 vì bài viết hữu ích
  trang_u (14/04/2018) tranthihieungoc (19/04/2018) giangqn219@gmail.com (03/05/2018)
 • #489542   14/04/2018

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1680 lần


  toan1974 viết:

  Từ năm 1994 đến 9/1997, tôi là giáo viên hợp đồng tỉnh ( HĐ 135: có đóng BHXH) của tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 10/1997 đến tháng 6 năm 1999, tôi theo học THSP 12+2 (hàng tháng vẫn đượcc hưởng chế độ 135)... Từ tháng 9/1999 đến tháng 7/2001, tiếp tục dạy hợp đồng 135 tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Thi đỗ công chức và biên chế tháng 8/ 2001 đến nay (2018). Cuối năm 2017, kế toán của trường có yêu cầu tôi phô tô, nộp đầy đủ các giấy tờ từ khi dạy hợp đồng đến nay để sửa lại sổ bảo hiểm cho tôi [Những năm dạy hợp đồng, sổ ghi mức đóng: 1,0 nay họ gạch đi và ghi lại 144000đ ( họ đã gạch và ghi lại sổ của 1 chị cùng diện hợp đồng 135 như tôi)]... Nhưng tôi chưa đồng ý vì chưa nhận được văn bản nào yêu cầu hay hướng dẫn cụ thể... Chính vì điều ấy, hiện nay giáo viên cả trường đều đã được nhận lại sổ bảo hiểm của mình còn tôi thì chưa... Xin luật sư tư vấn giùm tôi với ạ!

  Theo quan điểm cá nhân của mình thì việc điều chỉnh này là đúng, vì mức lương theo hợp đồng là lương thỏa thuận, chứ không phải theo hệ số như khi bạn thuộc diện biên chế. 

  Việc bạn toan1974 không đồng ý sẽ dẫn đến khó khăn, trở ngại sau này khi hưởng quyền lợi. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  toan1974 (16/04/2018)
 • #489528   14/04/2018

  vunghiep
  vunghiep

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tôi sinh năm 1957, vào làm công nhân tại DNNN từ tháng 9/1975 đến tháng 12/1980 và nhập ngũ theo lệnh tổng động viên đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Đế tháng 4/1984 thì xuất ngũ về cơ quan cũ nhưng cơ quan đã giải thể nên tôi trở về địa phương tự làm ăn sinh sống.

  Tháng 5 năm 2013 tôi được giải quyết chế độ quân nhân theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với số tiền là 3.700.000 đồng

  Vậy tôi xin hỏi chế độ thời gian tôi làm công nhân là 5 năm 3 tháng được giải quyết như thế nào? cơ quan nào giải quyết chế độ của tôi và tôi phải làm gì

  Xin chân thành cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vunghiep vì bài viết hữu ích
  trang_u (14/04/2018)
 • #489540   14/04/2018

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1680 lần


  vunghiep viết:

  Tôi sinh năm 1957, vào làm công nhân tại DNNN từ tháng 9/1975 đến tháng 12/1980 và nhập ngũ theo lệnh tổng động viên đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Đế tháng 4/1984 thì xuất ngũ về cơ quan cũ nhưng cơ quan đã giải thể nên tôi trở về địa phương tự làm ăn sinh sống.

  Tháng 5 năm 2013 tôi được giải quyết chế độ quân nhân theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với số tiền là 3.700.000 đồng

  Vậy tôi xin hỏi chế độ thời gian tôi làm công nhân là 5 năm 3 tháng được giải quyết như thế nào? cơ quan nào giải quyết chế độ của tôi và tôi phải làm gì

  Xin chân thành cảm ơn.

  Chào bạn vunghiep, vấn đề của bạn cần xác định là trong khoản thời gian làm việc tại DNNN tháng 9/1975 - 12/1980, bạn làm việc có tham gia đóng BHXH không? Có đóng BHXH thì mới được hưởng chế độ BHXH nhé bạn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #489558   14/04/2018

  vunghiep
  vunghiep

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Trước năm 1995 thì lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước đương nhiên là có tham gia BHXH bắt buộc và do nhà nước chịu trach nhiệm. Chỉ từ 1995 khi thành lập BHXH thì NLĐ mới đóng nộp

  Tôi muốn hỏi thủ tục hưởng cần phải làm những gì? ở đâu

  Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vunghiep vì bài viết hữu ích
  letrongquoc (16/04/2018)
 • #490843   02/05/2018

  Vantoankhang
  Vantoankhang

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin trả lơic giùm tôi

  Xin cho tôi hỏi.tôi là giáo viên hợp đồng. Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hàng tháng tôi phải đóng 8% tiền bảo hiểm. Nhưng từ năm 2015 tôi phải đóng cao hơn .tôi đóng theo mức lương cơ bản của doanh nghiệp. Như vậy tôi muốn hỏi.việc tăng mức đóng theo mức luong cơ bản của doanh nghiệp như vậy đã đúng chưa.
   
  Báo quản trị |  
 • #490848   02/05/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14686)
  Số điểm: 101680
  Cảm ơn: 3369
  Được cảm ơn 5215 lần
  SMod

  @Vantoankhang : đúng rồi nha bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #490982   03/05/2018

  khoathuc
  khoathuc

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình thấy bài này ko ý nghĩa vì lương cơ sở tăng đương nhiên là số tiền lương thực nhận, phụ cấp, tiền đóng bảo hiểm, thai sản, dưỡng sức.... tăng là điều hiển nhiên mà. nên mình tháy bài viết này không có ý nghĩa. Mình thấy người viết bài này khinh thường người đọc quá. Mình ko muốn nhận những bài viết dạng thế này

   
  Báo quản trị |  
 • #491382   10/05/2018

  Tôi là lao động nữ, hiện thời gian đóng bảo hiểm là 23 năm. Hệ số lương hiện tại là 4.98, năm 2021 tôi đủ tuổi về hưu. Xin hỏi lương hưu của tôi được tính như thế nào. Xin cảm ơn.

   

   
  Báo quản trị |