Cán bộ, công chức giữ nhiều chức danh thì lương tính như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #546892 25/05/2020

  lamkylaw
  Top 150
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (489)
  Số điểm: 10662
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 443 lần


  Cán bộ, công chức giữ nhiều chức danh thì lương tính như thế nào?

  Không ít các trường hợp cán bộ, công chức cùng lúc kiêm nhiệm nhiều chức vụ, vị trí việc làm. Vậy trường hợp này được tính lương và phụ cấp như thế nào?

  Cán bộ, công chức giữ nhiều chức danh thì lương tính như thế nào?

  * Đối với đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm):

  Về nguyên tắc xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP:

  Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.

  Mức phụ cấp: Mức phụ cấp bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp.

  *  Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

  Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

  Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì:

  Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm.

  Đối với trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

   
  1424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận