CĂN BỆNH HOANG TƯỞNG CỦA CÁN BỘ - Công văn số 11597/CT-TTHT ngày 25/11/2015 về chính sách thuế của Cục Thuế TP HCM

Chủ đề   RSS   
 • #414345 23/01/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  CĂN BỆNH HOANG TƯỞNG CỦA CÁN BỘ - Công văn số 11597/CT-TTHT ngày 25/11/2015 về chính sách thuế của Cục Thuế TP HCM

  󾁃󾁃 [CĂN BỆNH HOANG TƯỞNG CỦA CÁN BỘ - Công văn số 11597/CT-TTHT ngày 25/11/2015 về chính sách thuế của Cục Thuế TP HCM] 󾁃󾁃
   
  ☀ ☀ ☀ Hóa đơn xuất quà biếu tặng có giá trị trên 200.000 đồng phải lập riêng cho từng khách hàng - TRONG TÌNH HUỐNG NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LẬP BẢNG KÊ MỚI ĐAU, THẬT HOANG TƯỞNG, OAN PHÍ
   
  Thân gửi CÁC BẠN xem, việc này tính ra phòng pháp chế Cục Thuế TP HCM có vận dụng VB để o ép, quá đáng các DN không? Đúng là ngồi PHÒNG MÁT, đi ngược chủ trương của Nhà nước việc giảm thiểu chi phí cho DN
   
  Toàn văn của công văn trên
   
  Trả lời văn thư ngày 01/11/2015 của Công ty về chính sách thuế đối với hàng hóa biếu tặng khách hàng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
   
  Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):
   
  “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để ừao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
   
  ....."
   
  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn. bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
   
  + Tại Khoản 1 .b Điều 16 quy định về lập hóa đơn:
   
  “Người bán phải lập hóa đom khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường họp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.
   
  + Tại Khoản 2.b Điều 16 quy định về lập hóa đơn:
   
  “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có)'thi vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.”
   
  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty xuất hàng hóa (ly, tách, móc khóa, ...) ĐỂ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG CÓ GIÁ TRỊ TRÊN 200.000 đồng thì khi XUẤT HÀNG HÓA BIẾU, TẶNG Công ty PHẢI LẬP HÓA ĐƠN GTGT, tính thuế GTGT theo quy định; giá tính thuế GTGT được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm biếu, tặng cho khách hàng. Trường hợp Công ty ĐỀ NGHỊ XUẤT MỘT HÓA ĐƠN CHO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG LÀ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH.
   
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này
   
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
   
  Trần Thị Lệ Nga
   
   
   
  2750 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận