Cầm xe, không viết giấy tờ và cũng không giấy tờ xe!

Chủ đề   RSS   
 • #512235 14/01/2019

  Demonhlno1

  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:11/01/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cầm xe, không viết giấy tờ và cũng không giấy tờ xe!

  Tuần vừa qua em có cho bạn vay tiền , và bạn em tự bảo để lại xe để làm tin

  ( Em không cầm đồ đâu nhé , chỉ là bạn bè cho vay thôi ) và em cũng không yêu cầu bạn em để lại giấy tờ xe

  Bạn em nói là Tối lấy luôn ... nhưng không thấy đâu ...

  Em có để xe đợi 1 tuần sau , nhưng bạn em không trả lời ...

  Em có bảo với bạn em là cho thêm 2 ngày nữa ... nếu không lấy thì em thanh lý

  Quá thời hạn ... lên em thanh lý cho người khác ...

  Liệu em có vi phạm điều luật nào không ạ?

   
  1098 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #513760   15/02/2019

  Tranxuandung991994
  Tranxuandung991994
  Top 200
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (413)
  Số điểm: 6972
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 80 lần


  Về thắc mắc của bạn, mình xin có ý kiến như sau:

  Bản chất của thỏa thuận trên là một giao dịch dân sự (hợp đồng vay tài sản).

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 Bộ luật dân sự 2015 thi Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trường hợp của bạn hợp đồng trên được thực hiện bằng lời nói.

  Đối với hợp đồng vay tài sản, pháp luật không bắt buộc phải lập thành văn bản mà phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên. 

  Trong hợp đồng có sử dụng tài sản bảo đảm là chiếc xe máy để đảm bảo bên có nghĩa vụ thực hiện đúng nghĩa vụ.

  Đối với việc xử lý tài sản bảo đảm, pháp luật quy định như sau:

  - Điều 299, Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp mà bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản bảo đảm. Các trường hợp này bao gồm:

  (1) Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

  (2) Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

  (3) Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

  Trường hợp của bạn thuộc trường hợp thứ nhất.

  - Theo quy định tại Điều 300 Bộ luật dân sự 2015 thì:

  "1. Trước khi xử lý tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm phải thông báo bằng văn bản trong một thời hạn hợp lý về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm khác.

  Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị hư hỏng dẫn đến bị giảm sút giá trị hoặc mất toàn bộ giá trị thì bên nhận bảo đảm có quyền xử lý ngay, đồng thời phải thông báo cho bên bảo đảm và các bên nhận bảo đảm khác về việc xử lý tài sản đó.

  2. Trường hợp bên nhận bảo đảm không thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bảo đảm, các bên cùng nhận bảo đảm khác."

  Như vậy, theo quy định trên thì trước khi bạn bán chiếc xe là tài sản bảo đảm, bạn có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho người bạn của bạn biết về việc bán chiếc xe đó. Trong trường hợp bạn không thông báo mà gây thiệt hại cho người khác thì bạn phải có trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại đó.

   
  Báo quản trị |