DanLuat 2015

"Cầm giữ tài sản" và "Bảo lưu quyền sở hữu" tưởng mới nhưng lại không mới

Chủ đề   RSS   
 • #446918 19/02/2017

  HuynhVanLam610

  Male
  Mầm

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2015
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 685
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 8 lần


  "Cầm giữ tài sản" và "Bảo lưu quyền sở hữu" tưởng mới nhưng lại không mới

  Vừa qua Bộ Luật dân sự 2015 (BLDS 2015) được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 đã quy định nhiều điểm mới nổi bật. Một trong những điểm mới đáng chú ý đó là các quy định liên quan đến các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

  Nếu như BLDS 2005 chỉ quy định 07 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự như cầm cố, thế chấp, tín chấp, đặt cọc, bảo lãnh, ký quỹ, ký cược thì BLDS 2015 quy định thêm hai biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự nữa đó là cầm giữ tài sản và bảo lưu quyền sở hữu.

  Có thể nói hai biện pháp bảo đảm này hoàn toàn mới và lần đầu tiên được quy định một cách minh thị trong BLDS 2015. Tuy nhiên, quy định này chỉ được đánh giá là kịp thời, hợp lý và đáp ứng được yêu cầu cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn chứ thực tế nội dung hai biện pháp bảo đảm này không quá xa lạ gì, bởi vì nó cũng đã được nhắc đến trong BLDS 2005 và được quy định rải rác trước đó ở nhiều văn bản pháp luật khác.

  Cụ thể, biện pháp cầm giữ tài sản không được xuất hiện ở Điều 318 BLDS 2005 tại phần các biện pháp bảo đảm, mà chuyển vào phần thực hiện hợp đồng để áp dụng cho các trường hợp pháp luật có quy định về cầm giữ tài sản. Đến BLDS 2015 thì Bộ luật đã chuyển cầm giữ thành một biện pháp bảo đảm riêng biệt với nội dung “Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ”.

  Vấn đề bảo lưu quyền sở hữu cũng không mới vì đã được ghi nhận trong BLDS 2005 tại Điều 461 Mua trả chậm, trả dần như “một trường hợp riêng của hợp đồng mua bán tài sản, dạng hợp đồng này được giao kết với điều kiện trì hoãn, bảo lưu quyền sở hữu của các bên đối với tài sản đã bán”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 455 BLDS 2015 thì biện pháp bảo đảm bảo lưu quyền sỡ hữu không chỉ áp dụng đối với hợp đồng mua bán tài sản mà cũng áp dụng đối với hợp đồng trao đổi tài sản. Vậy việc bổ sung hai biên pháp bảo đảm này tuy không mới nhưng cần thiết nhằm tạo hành lang pháp lý cho các bên tham gia vào giao dịch dân sự có nhiều phương án để lựa chọn biện pháp bảo đảm, đảm bảo được tính linh hoạt cho quá trình ký kết, tham gia, thực hiện hợp đồng dân sự của các chủ thể, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

  Cập nhật bởi HuynhVanLam610 ngày 19/02/2017 04:19:08 CH
   
  3428 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-