Cách xuất hóa đơn cho hàng tặng như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #518862 25/05/2019

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 2625
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 27 lần


  Cách xuất hóa đơn cho hàng tặng như thế nào?

  Cách xuất hóa đơn cho hàng tặng như thế nào? Hàng tặng, chiết khấu hàng bán có cần đăng ký với cơ quan nào không? Mức chiết khấu cao nhất là bn?

  Cập nhật bởi hoangleminh111 ngày 25/05/2019 04:19:34 CH
   
  1384 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518877   25/05/2019

  Lunakhung123
  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC
   
  "Điều 16. Lập hóa đơn
   
  1. Nguyên tắc lập hóa đơn
   
  ...
   
  b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). 
   
  Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo."
   
  Theo đó, đối với hàng biếu, tặng mình vẫn xuất hóa đơn. Về cách lập chị xem hướng dẫn tại Công văn 2399/CT-TTHT 2015.
   
   
  Về hàng tặng, chiết khấu hàng bán có cần đăng ký,
   
  Theo quy định tại Công văn 1868/CT-TTHT 2016 thì:
   
  "Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng căn cứ vào doanh số bán hàng đạt mức nhất định của tháng, quý, năm theo hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa 2 bên thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh theo quy định nêu trên. Đối với khách hàng không có hợp đồng bán hàng thì khoản chiết khấu thương mại này phải thực hiện theo đúng pháp luật về thương mại (Chương trình khuyến mãi Công ty phải đăng ký với Sở công Thương hoặc Bộ công Thương)." 
   
  Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP
   
  "Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại
   
  ...
   
  2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:
   
  a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
   
  b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến." 
   
  Theo các quy định trên, nếu bên chị chiết khấu, tặng sản phẩm dưới 100 triệu hoặc chiết khấu cho khách hàng nhưng được quy định trong hợp đồng ký kết giữa hai bên thì không cần phải thực hiện thông báo. Còn nếu chiết khấu, tặng sản phẩm trên 100 triệu thì bên chị phải đăng ký theo quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
   
  Về mức chiết khấu cao nhất là bao nhiêu thì luật không quy định, tùy theo thỏa thuận giữa các bên. 
   
   
  Báo quản trị |  
 • #518940   26/05/2019

  khi xuất hàng hóa, dịch vụ để biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên. Thì vẫn cần phải lập hóa đơn GTGT như hóa đơn xuất bán bình thường và dưới dòng nội dung của sản phẩm hàng hóa ghi thêm: Hàng biếu tặng không thu tiền.

   
  Báo quản trị |