Cách xử lý hóa đơn viết sai giá

Chủ đề   RSS   
  • #430410 11/07/2016

    Cách xử lý hóa đơn viết sai giá

    Nhờ Anh Chị tư vấn dùm cách xử lý hóa đơn xăng dầu viết sai giá, một số hóa đơn liên hai đã xé ra khỏi cuốn hóa đơn. Hóa đơn tháng 05/2016 chưa báo cáo thuế.

     
    1672 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận