Cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #524953 02/08/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (619)
  Số điểm: 13502
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 529 lần


  Cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

  Là nội dung Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.

  Theo đó, các trường hợp được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam và cách thể hiện được quy định như sau:

  1. Hàng hóa được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó khi đáp ứng quy định tại Chương III Thông tư này.

  2. Tùy thuộc vào quá trình sản xuất, gia công, chế biến, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn và chỉ sử dụng một trong các cụm từ sau đây để thể hiện hàng hóa là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó:

  - Sản phẩm của Việt Nam hoặc sản phẩm Việt Nam

  - Hàng hóa của Việt Nam hoặc hàng hóa Việt Nam hoặc hàng Việt Nam

  - Sản xuất tại Việt Nam hoặc Việt Nam sản xuất

  - Chế tạo tại Việt Nam hoặc Việt Nam chế tạo

  - Chế tác tại Việt Nam hoặc Việt Nam chế tác

  Các trường hợp không được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam

  1. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam, nếu không đáp ứng điều kiện quy định tại Chương III Thông tư này, không được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên bất kỳ tài liệu, vật phẩm nào chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó.

  2. Hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất, hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh Việt Nam không được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên bất kỳ tài liệu, vật phẩm nào chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  1692 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận