Cách xác định chi phí tố tụng hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #539403 27/02/2020

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8149
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 445 lần


  Cách xác định chi phí tố tụng hình sự

  Chi phí tố tụng hình sự là số tiền hợp lý, cần phải chi trả cho các hoạt động tố tụng cần thiết trong quá trình tố tụng vụ án hình sự bao gồm: án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác. Hiện nay, quy định về chi phí tố tụng hình sự được ghi nhận tại Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

  Cách xác định chi phí tố tụng hình sự

  “1.  Chi phí trong tố tụng hình sự gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng.

  2.  Án phí gồm án phí sơ thẩm, phúc thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, phúc thẩm dân sự trong vụ án hình sự.

  3.  Lệ phí gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố

  tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định.

  4.  Chi phí tố tụng gồm:

  a) Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chỉ định người bào chữa;

  b) Chi phí giám định, định giá tài sản;

  c) Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.”

  Theo đó thì chi phí tố tụng hình sự là số tiền hợp lý, cần phải chi trả cho các hoạt động tố tụng cần thiết trong quá trình tố tụng vụ án hình sự và chi phí tố tụng được chia làm 03 nhóm chính bao gồm: án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác. Mỗi loại chi phí này mang một mục đích riêng cũng như cách xác định riêng.

  - Thứ nhất, án phí và xác định án phí.

  Án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bao gồm án phí gồm án phí sơ thẩm, phúc thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, phúc thẩm dân sự trong vụ án hình sự. Hiện nay, mức án phí hình sự được áp dụng theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về quy định về mức thu, miễn, giản, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí Tòa án.

  - Thứ hai, lệ phí và cách xác định các loại lệ phí.

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì lệ phí bao gồm: lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định. Vậy nên, về cơ bản, khoản lệ phí này sẽ được thu dựa trên mức thu cố định được quy định trong các văn bản pháp luật.

  - Thứ ba, các chi phí tố tụng khác và cách xác định.

  Khoản 4 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về các loại chi phí  tố tụng khác bao gồm: chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chỉ định người bào chữa; chi phí giám định, định giá tài sản và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

  Việc xác định các chi phí tố tụng hình sự đi kèm với việc xác định chủ thể  có trách nhiệm thực hiện việc chi trả các loại chi phí đó được quy định cụ thể tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

  “1. Chi phí quy định tại khoản 4 Điều 135 của Bộ luật này do các cơ quan, người đã trưng cầu, yêu cầu, chỉ định chi trả; trường hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bào chữa thì do Trung tâm này chi trả

  2.  Án phí do người bị kết án hoặc Nhà nước chịu theo quy định của pháp luật. Người bị kết án phải trả án phí theo quyết định của Tòa án. Mức án phí và căn cứ áp dụng được ghi rõ trong bản án, quyết định của Tòa án.

  3.  Trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ khi có căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật này thì bị hại phải trả án phí.

  4.  Đối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu thì việc chi trả lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật.”

   

   

   
  1271 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  admin (28/02/2020) ThanhLongLS (27/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận