Cách viết hóa đơn có bảng kê đính kèm và không có bảng kê đính kèm?

Chủ đề   RSS   
 • #276404 19/07/2013

  thaopika

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/06/2013
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  Cách viết hóa đơn có bảng kê đính kèm và không có bảng kê đính kèm?

  Xin chào các luật sư trong thư viện pháp luật?

  Rất mong các luật sư tư vấn cho em trong tình huống như sau:

  Em đã làm cho hai công ty. Công ty thứ nhất khi xuất hóa đơn cho khách hàng thì bao giờ cũng kèm  theo bảng kê. Điều ấy sẽ tránh được nhiều sai sót khi viết hóa đơn

  Nhưng khi em đến công ty thứ hai làm, thì có những nơi phải xuất hai hóa đơn do mặt hàng nhiều. Em đề xuất là lập bảng kê và xuất hóa đơn thì ghi xuất theo bảng kê. Nhưng kế toán cũ ở đấy nói: không đồng ý vì từ trước tới giờ không ai làm như ý kiến của em, và còn nói việc xuất hóa đơn có bảng kê hay không có bảng kê là mình phải đăng kí với cơ quan thuế từ trước. 

  Theo em, thì một doanh nghiệp có thể vừa xuất hóa đơn có bảng kê kèm theo khi mà số lượng hàng hóa nhiều

  Còn sẽ kê chi tiết trong hóa đơn khi số lượng hàng hóa ít. Và việc này không phải thông báo gì với cơ quan thuế cả?

  Vậy! Các luật sư có thể cho em biết em nghĩ đúng hay sai? :-P:-P:-P

   
  33019 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #277005   22/07/2013

  tanphuocvo1987
  tanphuocvo1987
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2011
  Tổng số bài viết (365)
  Số điểm: 2919
  Cảm ơn: 381
  Được cảm ơn 234 lần


  thaopika viết:

  Xin chào các luật sư trong thư viện pháp luật?

  Rất mong các luật sư tư vấn cho em trong tình huống như sau:

  Em đã làm cho hai công ty. Công ty thứ nhất khi xuất hóa đơn cho khách hàng thì bao giờ cũng kèm  theo bảng kê. Điều ấy sẽ tránh được nhiều sai sót khi viết hóa đơn

  Nhưng khi em đến công ty thứ hai làm, thì có những nơi phải xuất hai hóa đơn do mặt hàng nhiều. Em đề xuất là lập bảng kê và xuất hóa đơn thì ghi xuất theo bảng kê. Nhưng kế toán cũ ở đấy nói: không đồng ý vì từ trước tới giờ không ai làm như ý kiến của em, và còn nói việc xuất hóa đơn có bảng kê hay không có bảng kê là mình phải đăng kí với cơ quan thuế từ trước. 

  Theo em, thì một doanh nghiệp có thể vừa xuất hóa đơn có bảng kê kèm theo khi mà số lượng hàng hóa nhiều

  Còn sẽ kê chi tiết trong hóa đơn khi số lượng hàng hóa ít. Và việc này không phải thông báo gì với cơ quan thuế cả?

  Vậy! Các luật sư có thể cho em biết em nghĩ đúng hay sai? :-P:-P:-P

  Bạn xem TT64/2013_BTC-TCT nhé

  Điều 17. Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn

  Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

  1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hoá đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hoá đơn này đến hoá đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hoá đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hoá đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

  Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

  2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.

  a) Nội dung ghi trên hóa đơn

  Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

  Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

  b) Nội dung trên bảng kê

  Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

  + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

  + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

  Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

  Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

  Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

  Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.

  Học văn cho võ bất phu

  Học võ cho văn bất nhược

  Văn không võ, văn thành nhu nhược

  Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tanphuocvo1987 vì bài viết hữu ích
  phuongtienvinh (11/09/2014)
 • #277507   25/07/2013

  thaopika
  thaopika

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/06/2013
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  Rất cảm ơn hướng dẫn chi tiết của luật sư!

   

   
  Báo quản trị |