DanLuat 2015

Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #402775 15/10/2015

  THOCUN

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2014
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 265
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


  Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

  Kính chào luật sư. Tôi muốn xin luật sư giúp đỡ về mẫu đơn khởi kiện vụ án tranh chấp thương mại giữa pháp nhân với pháp nhân. Tôi xin chân thành cảm ơn!

   
  3437 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #402832   16/10/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3082)
  Số điểm: 61001
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4014 lần


  Chào bạn , mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự (dân sự theo nghĩa rộng) bạn có thể tham khảo tại Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #403006   17/10/2015

  THOCUN
  THOCUN

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2014
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 265
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


  Luật sư cho tôi hỏi phần bên khởi kiện có cần nêu người đại diện hợp pháp của pháp nhân không hay lấy luôn pháp nhân là bên khởi kiện?

   
  Báo quản trị |  
 • #403010   17/10/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4080)
  Số điểm: 31561
  Cảm ơn: 918
  Được cảm ơn 1897 lần


  THOCUN viết:

  Luật sư cho tôi hỏi phần bên khởi kiện có cần nêu người đại diện hợp pháp của pháp nhân không hay lấy luôn pháp nhân là bên khởi kiện?

  Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP

   ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

   

   
   

   

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
   

   

   

   

   

  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

   

   

  ĐƠN KHỞI KIỆN

   

                      Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………….

   

              Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………….......…...……………

              Địa chỉ: (4) …………………………………………………………..…….….…….

              Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)(5)…......……….………

              Địa chỉ: (6) ……………………………………………………….………….….…..

              Họ và tên người bị kiện: (7) ………………………………………………...............

              Địa chỉ: (8) …..……………………………………………………..……....…….…

              Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………......................

              Địa chỉ:(10)….....……………………………………………………….………..….

              Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)……..…………………………………….………..…..….…..…

  ……………………………………………………………………………..….…….…...

  ...……………………………………………………………………………...……….…

              Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)…………………………..……..…….…

              Địa chỉ: (13) …………………………….…………………………..……..…..…..

              Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

              1……………………………………………………………………….…..….…..

              2……………………………………………………………………….……...…..

              ……………………………………………………………………….…….…..…

  (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

  …………………………………………………………………..…………..…..……….

  …………………………………………………………………………………….…..…

   

                Người khởi kiện (16)

   

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

  (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

  (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

  (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

  (4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). 

  (5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

  (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

  (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

  (12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số… phố… quận…TP Hà Nội).

  (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

  (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

  (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  THOCUN (18/10/2015)

0 Thành viên đang online
-