Cách tính tiền lương giờ làm việc ca đêm

Chủ đề   RSS   
 • #348501 06/10/2014

  Cách tính tiền lương giờ làm việc ca đêm

  Kính chào Ban tư vấn,

  Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho phần tính lương vào ca đêm như dưới đây:

  Công ty tổ chức làm việc ca đêm từ 19h00 đến 7h00 sáng ngày hôm sau. Nghỉ giải lao từ 24h00 đến 2h00.

   

  Công ty trả lương như sau:

  - Ví dụ Lương 1 ngày cho ca ngày: 135.000 đ

  - Lương 1 ngày cho ca đêm: 135.000 x130% = 175.500.

  - Làm việc ca đêm phải nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào thời giờ làm việc, như vậy, giờ làm việc sẽ từ :

  19g00 đến 24g00 = 5 tiếng làm việc bình thường

  24g00 đến 1g15 = 1.25 tiếng nghỉ giải lao không trả lương

  1g15 đến 2g00 = 0.75 tiếng nghỉ tính vào giờ làm việc

  2g00 đến 4g15 = 2.25 tiếng làm việc bình thường

  4g15 đến 7g00 = 2.75 tiếng tăng ca.

  Trả lương tăng ca = (175.500 /8 x 2.75g x 150%)+( 135.000 /8 x 2.75g x 20%) = 99.773 dong.

  Xin hỏi phần tính toán trả lương ca đêm và lương làm thêm giờ ca đêm như vậy là có đúng theo luật lao động hiện hành hay không?

   

   
  2292 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ