Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #302330 14/12/2013

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC

   

  Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 mới nhất từ ngày 01/10/2013. Theo Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ và theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

   

  Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công theo công thức như sau:

  Thuế TNCN phải nộp     =    Thu nhập tính thuế           X         Thuế suất

   

  Trong đó:

  1. Thu nhập tính thuế

  Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế  – Các khoản giảm trừ

   

  a. Thu nhập chịu thuế

  Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

  - Tổng thu nhập:

  Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân

   

  - Các khoản được miễn giảm thuế bao gồm:

  + Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không quá 680.000/ tháng.

  + Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại, trang phục không vượt quá quy định của nhà nước.+ Tiền trang phục không quá 5.000.000/năm.

  + Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.

   

  b. Các khoản giảm trừ:

  + Giảm trừ gia cảnh: bản thân 9.000.000 tháng (108  triệu đồng/năm), và người phụ thuộc là 3.600.000 ( tính trên 1 tháng).

  + Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành,  nghề phải tham  gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

  + Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

   

  2. Thuế sut:

   

  Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

   

  Bc

  Thu nhập tính thuế /tháng

  Thuế suất

  Tính số thuế phải nộp

  Cách 1

  Cách 2

  1

  Đến 5 triệu đồng (trđ)

  5%

  0 trđ + 5% TNTT

  5% TNTT

  2

  Trên 5 trđ đến 10 trđ

  10%

  0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

  10% TNTT - 0,25 trđ

  3

  Trên 10 trđ đến 18 trđ

  15%

  0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

  15% TNTT - 0,75 trđ

  4

  Trên 18 trđ đến 32 trđ

  20%

  1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

  20% TNTT - 1,65 trđ

  5

  Trên 32 trđ đến 52 trđ

  25%

  4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

  25% TNTT - 3,25 trđ

  6

  Trên 52 trđ đến 80 trđ

  30%

  9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

  30 % TNTT - 5,85 trđ

  7

  Trên 80 trđ

  35%

  18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

  35% TNTT - 9,85 trđ

   

   

  Ví dụ: Ông Nguyễn Mạnh Hưng có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 90 triệu đồng (đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc), Ông Hưng phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông Hưng không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

   

  Cách tính thuế TNCN năm 2013 của Ông Hưng:

  Thuế phải nộp = (Thu nhập – 9 triệu – (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) x mức thuế suất của bậc thuế

   

  1. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Ông  được tính như sau:

  Ông Hưng được giảm trừ các khoản sau:

  + Cho bản thân là: 9 triệu đồng.

  +  Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng  x 2 người = 7,2 triệu đồng

   

  2.Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là:

  = 90 triệu đồng – 9 triệu đồng – 7,2 triệu đồng = 73,8 triệu đồng

   

  -  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính là:

  +  Bậc 1: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

  5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng

   

  +  Bậc 2: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

  (10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng

   

  + Bậc 3: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

  (18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng

   

  + Bậc 4: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

  (32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

   

  + Bậc 5: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%:

  (52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng

   

  + Bậc 6: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%:

  (73,8 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 6,54 triệu đồng

   

  Như vậy, với mức thu nhập trong tháng là 90 triệu đồng, tổng số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của  Bà Anh theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế TNCN là: (0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 6,54) = 16,29 triệu đồng

   

  Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán.

   

  Cập nhật bởi hanoiketoan ngày 14/12/2013 10:59:01 SA
   
  23227 | Báo quản trị |  
  5 thành viên cảm ơn hanoiketoan vì bài viết hữu ích
  cookies1201 (28/07/2014) smile89 (20/01/2014) tuanca0810 (18/12/2013) Caheoxinhxinh (16/12/2013) admin (14/12/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #317814   11/04/2014

  minhhong1988
  minhhong1988

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  bài trên

  thu nhập chịu thuế 90 tr đồng.

  các khoản giảm trừ: 9+ (3,6*2)=16,2

  thu nhập tính thuế: 90 - 16,2 = 73.8

  thuế tncn phai nộp: 73,8* 30%- 5,85= 16,29 triệu đồng

   
  Báo quản trị |