Cách tính thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #419430 23/03/2016

  Cách tính thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam

  Chào các anh (chị),

  Em có một vấn đề thắc mắc về cách tính thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam như sau ạ:

  1. Công ty X (Việt Nam) ký hợp đồng môi giới với công ty Y (Hoa Kỳ), thù lao môi giới được công ty X trả cho công ty Y thông qua một công ty Z (Việt Nam). Vậy:

  Những khoản thuế nào phát sinh đối với khoản thù lao môi giới này? Thuế suất là bao nhiêu?

  Ai là người đứng ra nộp những khoản thuế này?

  2. Công ty Y ủy quyền cho công ty Z sau khi thay mặt mình nhận thù lao môi giới thì sử dụng khoản thù lao này để tái đầu tư vào một dự án khác. Có quy định pháp luật nào của Việt Nam điều chỉnh vấn đề này không?

   

  Rất mong các anh (chị) trong diễn đàn cho ý kiến ạ.

  Em xin chân thành cảm ơn!

   
  2925 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận