Cách tính phí chuyển đổi đất phi nông nghiệp không là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #523651 23/07/2019

  shinichi45

  Female
  Mầm

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (62)
  Số điểm: 805
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 86 lần


  Cách tính phí chuyển đổi đất phi nông nghiệp không là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân

  >>> Quy trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

  >>> So sánh đất được nhà nước giao, đất thuê, đất được công nhận quyền sử dụng đất

  Khi người sử dụng đất chuyển đổi mục đích trong quá trình sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu của mình. Khi đó người này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. Trong đó, khi chuyển đổi đất phi nông nghiệp không là đất ở sang đất ở thì hộ gia đình cá nhân phải đống một khoản tiền sử dụng đất. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tính số tiền sử dụng đất phải đóng trong trường hợp này.

  Khi chuyển đổi đất phi nông nghiệp không là đất ở sang đất ở thì hộ gia đình, cá nhân phải đóng tiền sử dụng đất như sau:

  -Căn cứ Điểm b, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

  Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất nếu hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau:

  + Đang sử dụng đất phi nông nghiệp;

  + Đất đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

  + Có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01/7/2004;

  + Không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê.

  Trường hợp 2: Phải nộp tiền sử dụng đất:

  1. Đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2004:

  Tiền sử dụng đất

  =

  Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở  

  -

  Tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển

  2. Đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

  Trong trường hợp này, được chuyển mục đích sang đất ở sẽ đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì số tiền sử dụng đất phải nộp là:

  Tiền sử dụng đất

  =

  Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở

  -

  Tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn thuê đất còn lại thời điểm có quyết định cho phép chuyển

   

  3. Đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm:

  Tiền sử dụng đất = 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Lưu ý: Số tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất mà hộ gia đình, cá nhân phải đóng trên thực tế là số tiền còn lại sau khi thực hiện miễn, giảm nếu hộ gia đình, cá nhân đó thuộc diện miễn, giảm tiền sử dụng đất (Điều 11, 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

  Cập nhật bởi shinichi45 ngày 23/07/2019 04:26:24 CH
   
  814 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shinichi45 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận