Cách tính lương vượt khung

Chủ đề   RSS   
 • #378950 14/04/2015

  Cách tính lương vượt khung

  Kính gửi: Luật sư

  Xin Luật sư cho tôi hỏi về cách tính lương vượt khung của công chức tại cơ quan tôi làm. Cụ thể như sau:

  Ông P. giữ bậc lương 3,48 từ ngày 01/01/2003.

  Năm 2004, ông P. được chuyển xếp sang lương mới từ hệ số 3,48 sang hệ số mới 4,51 - Chuyên viên bậc 8/8 - Bảng lương Chuyên môn nghiệp vụ Thừa hành trong các Công ty Nhà nước, kể từ ngày 01/10/2004.

  Trong quyết định chuyển xếp sang lương mới có ghi: Thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày 01/01/2003.

  Đơn vị tôi có thiếu sót trong việc tính lương vượt khung cho ông P. Xin hỏi Luật sư cách tính truy lĩnh tiền lương vượt khung cho ông P. trong suốt thời gian qua.

  Căn cứ theo Thông tư 04/2005/TT-BNV, cơ quan tôi tạm tính như sau có đúng không, xin Luật sư chỉ dùm

  Thời điểm bắt đầu tính vượt khung là năm 2006 được cộng thêm 5% * 4.51 * Mức lương tối thiểu thời điểm 2006

  Năm 2007 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2007, ông P. được hưởng 6% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2007

  Năm 2008 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2008, ông P. được hưởng 6% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2008

  Năm 2009 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2009, ông P. được hưởng 7% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2009

  Năm 2010 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2010, ông P. được hưởng 8% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2010

  Năm 2011 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2011, ông P. được hưởng 9% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2011

  Năm 2012 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2012, ông P. được hưởng 10% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2012

  Năm 2013 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2013, ông P. được hưởng 11% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2013

  Năm 2014 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2014, ông P. được hưởng 12% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2012

  Năm 2015 ông P. được hưởng thêm 1%: Như vậy năm 2015, ông P. được hưởng 13% * 4.51 * Mức LTT thời điểm 2015

  Xin chân thành cám ơn

   
  6362 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận