Cách tính lương như thế nào cho đúng

Chủ đề   RSS   
 • #356264 13/11/2014

  Cách tính lương như thế nào cho đúng

  Kính gửi luật sư!

  Xin luật sư giúp giải quyết trường hợp sau:       Trong quyết định nâng lương của một giáo viên trường THCS ghi rõ là lương mới được hưởng từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Vậy kế toán trường phải làm lương cho giáo viên đó hưởng trọn từ ngày 01/10/2014 hay là chỉ tính 15 ngày theo quyết định từ ngày 15/10/2014 ( Lương của đơn vị trường công lập thường làm vào đầu tháng). Xưa nay trong đơn vị chưa gặp trường hợp nào như vậy.

   
  1695 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận