Cách tính lương hưu cho lao động nữ

Chủ đề   RSS   
 • #490661 30/04/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1077)
  Số điểm: 11244
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 158 lần


  Cách tính lương hưu cho lao động nữ

  Hỏi: Nhờ Luật sư tính giúp sơ bộ về chế độ cho 1 cán bộ quản lý Cty nghỉ hưu, các chi tiết cụ thể như sau:
   
  - Tuổi đời nữ 55 tuổi
  - Tham gia công tác từ ngày 1/1/1981
  - Hệ số hiện nay đang hưởng 6.31 với mức lương của Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần là 30.000.000 đồng/tháng.
   
  Đáp:
   

  Chào bạn, mình có một số trao đổi như sau:
   

  Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

   

  "Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

   

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   

  a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;"

   

  LĐ này đã công tác từ năm 1981, như vậy ban hỗ trợ giả sử người lao động này đóng BH từ năm 1981 đến nay, không có gián đoạn. Như vậy, số năm đóng BHXH là 37 năm.

   

  + Đối với mức lương hưu hằng tháng: 

   

  Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

   

  "2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  ...

  b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

   

  Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%."

   

  Như vậy: 37 năm = 15 năm + 23 năm = 45% + 2%*23 = 91%

   

  Kết quả 91% lớn hơn mức tối đa 75%. Do đó, lao động nữ này được nhận lương hưu hằng tháng theo mức tối đa là 75% mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu (xác định theo điểm đ Khoản 1 Điều 62).

   

  + Đối với trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 58 Luật này:

   

  "Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

   

  1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

   

  2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

   

  Công thức tính là: mức 75% = 45% + 2%*15, do đó, số năm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% là 8 năm (23 năm - 15 năm)

   

  Do đó, số trợ cấp một lần là : 8*0.5 = 4 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

   

  Chị liên hệ với cơ quan bảo hiểm để được hướng dẫn rõ hơn chị nha.

   

   
  3491 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận