Cách tính bồi thường chi phí đào tạo

Chủ đề   RSS   
 • #250791 25/03/2013

  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3771 lần


  Cách tính bồi thường chi phí đào tạo

  Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số15/2012/TT-BNV, hướng dẫn khá cụ thể cách tính bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức, thông tư đã trả lời những thắc mắc mà nhiều thành viên hỏi trong thời gian qua:

  1. Về nội dung bồi thường:

  - Bồi thường học phí, các chi phí khác phục vụ cho khóa học;

  - Không phải bồi thường tiền lương và các khoản phụ cấp.

  2. Cách tính chi phí đền bù:
  a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức phải đền bù 100% chi phí đào tạo;
  b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập, viên chức phải đền bù 50% chi phí của khóa học;
  c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:
                                                                               

  S = F/T1 x (T1 - T2).

  Trong đó:
  - S là chi phí đền bù;
  - F là tổng chi phí của khóa học;
  - T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc
  các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;
  - T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

  Thông tư cũng quy định mẫu các loại hợp đồng cho từng loại hợp đồng, theo lứa tuổi.

  Đối tượng áp dụng cách tính bồi thường theo thông tư này là viên chức theo Luật Viên chức.

  Hy vọng trong thời gian tới Bộ LĐTBXH sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính bồi thường chi phí đào tạo cho đối tượng là người lao động theo Bộ luật Lao động 2012.

  0917 313 339

   
  29449 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  Nguyenluc32 (25/03/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #260889   13/05/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3771 lần


  Đối với cán bộ công chức, cách tính bồi thường căn cứ theo TT03/2011/TT-BNV, cụ thể:

  Điều 26. Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù

  1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học.

  2. Cách tính chi phí đền bù:

  a) Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư này, công chức phải đền bù 100% chi phí mà cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và cơ quan đã chi trả;

  b) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư này, công chức phải đền bù 50% chi phí của khóa học;

  c) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 25 Thông tư này, chi phí đền bù được tính theo công chức sau:

  S =

  F

  x (T1 – T2)

  T1

   

  Trong đó:

  - S là chi phí đền bù;

  - F là tổng chi phí của khóa học;

  - T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

  - T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

  Ví dụ: Anh A được cơ quan cử đi đào tạo thạc sỹ 3 năm (= 36 tháng), chi phí hết 30 triệu đồng. Sau khi tốt nghiệp, anh A phục vụ cho cơ quan được 3 năm (= 36 tháng). Sau đó, anh A tự ý bỏ việc. Chi phí đào tạo mà anh A phải đền bù là:

  S =

  30.000.000đ

  x (108 tháng – 36 tháng) = 20.000.000 đồng

  108 tháng

   

  Trường hợp anh A sau khi hoàn thành khóa đào tạo mà thôi việc ngay hoặc đang học mà tự ý thôi việc thì anh A phải đền bù toàn bộ chi phí đào tạo là 30 triệu đồng.

   

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |