DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cách chia thừa kế của ai là đúng vậy mọi người?

Ông A, bà B kết hôn với nhau và có hai người con chung là C, D. Năm 2004, ông A bỏ nhà chung sống với bà H như vợ chồng và có con chung là E sinh năm 2005 và F sinh năm 2007. Năm 2016, ông A viết di chúc chia cho bà B ½ di sản, bà H ¼ di sản. Năm 2017, ông A chết. Tài sản chung giữa A và B là 200 triệu, ông A và bà H có tài sản chung là 600 triệu. Hãy chia di sản của ông A

- Bài làm của mình

Di sản của ông A (trong phần với bà H) 600/2=300 tr

Nếu không chứng minh được 300 tr là phần tài sản riêng của mình thì 300 tr đó được tính vào phần tài sản hình thành trong thời kì hôn nhân với bà B. Tổng tài sản A và B = 200 +300 = 500tr

Di sản ông A để lại: 500/2=250 tr

Phần B được hưởng: 250x1/2= 125 tr

Phần H được hưởng: 250x1/4= 62,5 tr

Phần tài sản chưa được đinh đoạt: 250 - (125+ 62,5) = 62,5 tr được chia theo pháp luật cho 5 người : BCDEF

Mỗi người được hưởng B=C=D=E=F= 62,5/ 5= 12,5 tr

Tuy nhiên E và F chưa thành niên nên được hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật theo điều 644

Tinh suất thừa kế theo PL

Giả sử không có di chúc, 1 suất thừa kế theo PL = 250/5=50 tr 1 suất

2/3 suất thừa kế theo PL = 2/3x50= 33.33 tr

E và F được 12,5 tr không đảm bảo 2/3 suất thừa kế theo pháp luật E=F= 33,33 tr

Phần tiền đảm bảo sẽ được lấy từ B và H bù qua theo tỉ lệ 125:62,5 = 2:1

Phần tiền sẽ trừ của B và H tổng cộng (33,33 -12,5 )x 2= 41,66 tr

Phần tiền B bị trừ: 27,77 tr        Phần tiền H bị trừ : 13,89 tr

Đáp số: B = 125-27,77 + 12,5 = 109.73 tr

            H= 62,5 - 13,89 = 48,61 tr

           E = F= 33,33 tr

          C=D= 12,5 tr

- Bài làm của bạn :

     Thời điểm mở thừa kế : Năm 2017 ( ông A chết )

Di sản thừa kế : 
- Trong phần tài sản 600 triệu giữa ông A và bà H nếu không chứng minh được mỗi người đóp góp bao nhiêu thì phần tài sản đó được chia đôi khi ông A chết đi 
Vậy tài sản riêng của ông A trong phần tài sản chung với bà H là : 600/2 =300 triệu
Vì trong thời gian ông A sống chung với bà H ông A vẫn không ly dị với bà B . Nên trong 300 triệu tài sản của ông A nếu không chứng minh được đây là tài sản riêng trong thời kì hôn nhân với bà B thì 300 triệu này được xem là tài sản hình thành trong thời kì hôn nhân 
Vậy tài sản chung của ông A và bà B là : 200+ 300 = 500 triệu 
Khi ông A chết thì tài sản được chia đôi 
Vậy di sản thừa kế của ông A để lại là 500/2 = 250 triệu
Chia thừa kế : 
 Trong di chúc ông A chia 
bà B ½ di sản vậy tài sản thừa kế bà B được hưởng là 250 * ½ = 125 triệu 
Bà H ¼ di sản : 250 * ¼= 62, 5 triệu 
Vậy phần di sản thừa kế còn lại là “ 250 -125-62,5 = 62,5 triệu 
Những người được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản còn lại không được định đoạt trong di chúc của ông A là 
- Bà B ( vợ ông A )
- C 
- D
- E
- F 
- Vậy có 5 người được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản không được định đoạt trong nội dung di chúc 
Vậy phần thừa kế của những người hưởng thừa kế trong trường hợp này là 
B = C = D= E =F = 62,5/5 = 12, 5 triệu

Ngoài ra trong trường hợp này ta thấy E , F con của ông A là vẫn trong độ tuổi chưa thành niên 
Nên nếu di sản thừa kế của ông A được chia theo pháp luật thì suất thừa kế của mỗi người hưởng thừa kế được hưởng là 
250 /5 = 50 triệu 
2 /3 suất thừa kế có giá trị : 50 * 2 /3 = 33,33 triệu
Vậy phần di sản của E F được chia ít hơn 2/3 suất thừa kế theo pháp luật nên di sản thừa kế sẽ được chia như sau 
E = F = 33, 33 triệu 
Vậy di sản còn lại của ông A sau khi đã chia thừa kế cho E và F theo pháp luật : 250 – 33,33*2 = 183,4 triệu 
Bà B được hưởng ½ di sản : 183,4 /2 = 91,7 triệu
Bà B được hưởng ¼ di sản : 183,4/4 =45,85 triệu

Phần di sản thừa kế còn lại 183,4- 91,7- 45,85 = 45,85 triệu 
Do E và F đã được chia thừa kế trước đó 
Nên phần di sản này sẽ được chia cho bà B , C , D
B = C = D = 45,85/3 = 15,28 triệu 
 Phần di sản thừa kế các người thừa kế được hưởng là 
 Bà B : 91,7 + 15,28 = 106, 98 triệu 
 Bà H : 45,85 triệu 
 C = D = 15,28 triệu
 E = F = 33, 33 triệu

 Vậy ai làm đúng ạ? Nếu sai xin các bác chỉ ra chỗ sai dùm mình. Cảm ơn các bác trước nha :)

  •  2896
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…