Các xác định chi phí không thuộc trực tiếp phí khác!

Chủ đề   RSS   
 • #379765 18/04/2015

  Các xác định chi phí không thuộc trực tiếp phí khác!

  Chào các anh (chị)!

  Em đang quan tâm đến các xác định chi phs không thuộc trực tiếp phí khác:

  Trong 04/2010/TT-BXD. Trong mục lập dự toán công trình có ghi:

  "3.1.1. Chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy thi công và chi phí trực tiếp khác. Chi phí trực tiếp khác là chi phí cho những công tác cần thiết phục vụ trực tiếp thi công xây dựng công trình như chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh, thí nghiệm vật liệu của nhà thầu và chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên và không xác định được khối lượng từ thiết kế."

  Theo thông tư Số: 08 /2013/TT-BXD. Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu có ghi: 

  2. Các chi phí không thuộc chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng công trình (xác định bằng lập dự toán chi phí theo thiết kế, quy mô, đề cương thí nghiệm, phương án vận chuyển được duyệt), gồm:

  2.1. Chi phí đầu tư ban đầu hệ thống nước kỹ thuật để thi công công trình và hệ thống nước sinh hoạt tại công trường.

  2.2. Chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông phục vụ thi công trong hầm đối với các công tác thi công trong hầm.

  2.3. Chi phí đầu tư ban đầu cho công tác bơm nước, bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ và hệ thống điện 0,4kv phục vụ thi công và sinh hoạt.

  2.4. Chi phí thường xuyên cho công tác bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ.

  Vậy em đang thi công công trình thuỷ điện Đồng Nai 5, các công việc sau có được tính là không thuộc trực tiếp phí khác không:

  - PVTC hố móng cống dẫn dòng:

  +Lắp đặt bơm ban đầu.

  +Tháo dỡ bơm khi kết thúc quá trình thi công CDD.

  +Tháo dỡ bơm chạy lũ.

  +Lắp đặt bơm sau lũ.

  +Tháo dỡ bơm hạ cao độ máy bơm

  +Lắp đặt bơm sau hạ cao độ.

  + Và các xác định ca máy làm việc và ca máy chờ ngoài trực tiếp phí.

  Cám ơn anh (chị) giúp đỡ!

   

   
  5810 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận