Các vấn đề tài chính liên quan đến việc sử dụng người lao động tham gia các giải đấu thể thao (bóng đá, cầu lông)

Chủ đề   RSS   
 • #544186 24/04/2020

  nhatgiabao
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2885
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 97 lần


  Các vấn đề tài chính liên quan đến việc sử dụng người lao động tham gia các giải đấu thể thao (bóng đá, cầu lông)

  Công ty Tổ chức các giải đấu bóng, cầu lông,...Người lao động ở lại công ty tập luyện và tham gia thi đấu các giải do công ty tổ chức/ do các cơ quan nhà nước tổ chức) Thì Chế độ lương thưởng trả cho họ trong trường hợp nào thì phù hợp? (Công ty có thể đưa ra chế độ: Hỗ trợ mỗi người tham gia: Quần áo, giày, 100k/người khi tham gia giải đấu và không tính lương, lương làm thêm giờ) thì có phù hợp với quy định của pháp luật không?

  Việc công ty sử dụng người lao động tham gia các giải đấu bóng đá, cầu lông… được xem là các hoạt động nội bộ của công ty. Việc công ty hỗ trợ chi phí (bao gồm: quần áo, giày, đề xuất thưởng…) để người lao động tham gia, các khoản chi phí này là khoản chi phúc lợi của công ty dành cho người lao động và công ty không phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động khi tham gia các hoạt động nội bộ này (Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC).

  Tuy nhiên, trong trường hợp, thời gian tập luyện hoặc thời gian thi đấu giải bóng đá, cầu lông trùng với thời gian làm việc, thì công ty vẫn trả lương cho người lao động như bình thường, trường hợp thời gian tập luyện hoặc thời gian thi đấu ngoài giờ thì không phải trả lương làm thêm.

  Căn cứ theo quy định tại Tiết đ.3.2 Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các khoản chi phúc lợi nói trên cho nhân viên nêu có ghi rõ tên của người lao động được hưởng hoặc khoản chi này được trả bằng tiền mặt cho từng người lao động thì nó sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

  Để các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao được được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi này không được vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. (Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC).

   

  Bảo Bảo

   
  393 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận