Bà Lê Thị Mai (TP. Hà Nội), đại diện Doanh nghiệp tư nhân Minh Hạnh, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn về thời điểm thanh lý hợp đồng in hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Theo thư phản ánh, doanh nghiệp của bà Mai ký hợp đồng in hóa đơn với Công ty in Ba Đình. Hóa đơn được trả nhiều đợt và hợp đồng sẽ được thanh lý sau khi hoàn tất việc in hóa đơn.

Tuy nhiên, hợp đồng giữa doanh nghiệp của bà Mai và Công ty in kết thúc sau thời điểm ngày 31/3/2011. Khi đó, theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Mai mong được cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn để doanh nghiệp Minh Hạnh được làm thủ tục sử dụng hóa đơn trước khi thanh lý hợp đồng và trước khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra.

Về vướng mắc trên, Tổng cục Thuế cho biết, ngày 28/3/2011 Bộ Tài chính đã có Công văn số 4016/BTC-TCT hướng dẫn cụ thể như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn.

Cũng theo Nghị định trên, tại điểm a khoản 2 Điều 30 quy định, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thanh lý hợp đồng in khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, quy định "không thanh lý hợp đồng in" tại điểm a khoản 2 Điều 29 và điểm a khoản 2 Điều 30 nêu trên được hiểu như sau:

Trường hợp tại hợp đồng ký kết giữa bên đặt in và bên nhận in đã quy định rõ điều khoản thanh lý hợp đồng thì việc thanh lý hợp đồng thực hiện theo hợp đồng.

Trường hợp tại hợp đồng không quy định thời điểm thanh lý hợp đồng thì việc thanh lý hợp đồng là thời điểm kết thúc hợp đồng.

Bộ Tài chính đề nghị bà Mai có thể liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

chinhphu.vn