DanLuat 2015

Các trường hợp phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Chủ đề   RSS   
 • #493236 31/05/2018

  minhpham1995
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (573)
  Số điểm: 4521
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 26 lần


  Các trường hợp phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường?

  Các trường hợp phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được quy định chi tiết tại Điều 20 của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 15 Nghị định 18/2015/NĐ-CP 

  "Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

  1. Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

  a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

  b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

  c) Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

  2. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này

   ...."

  "Điều 15. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 

  1. Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

  a) Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường; 

  b) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định này; 

  c) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng; 

  d) Theo đề nghị của chủ dự án. 

  2. Chủ dự án chỉ được thực hiện những thay đổi nêu tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

  3. Việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại các Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định này".

  Cập nhật bởi minhpham1995 ngày 31/05/2018 10:54:43 CH sai chính tả
   
  1131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-