Các trường hơp được hoàn thuế Bảo hểm y tế

Chủ đề   RSS   
 • #513248 30/01/2019

  coikt

  Sơ sinh


  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (64)
  Số điểm: 392
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Các trường hơp được hoàn thuế Bảo hểm y tế

  Đối tượng được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế
  Theo khoản 1 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người đang tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoặc theo hộ gia đình được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế khi:
   
  - Tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới:
   
  + Bảo hiểm y tế do người lao động và đơn vị đóng;
   
  + Do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;
   
  + Do ngân sách Nhà nước đóng (trường hợp đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình)
   
  - Được ngân sách Nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế;
   
  - Bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.
  Như vậy, sau khi đã tham gia tiền bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế có thể được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế khi thuộc một trong các trường hợp như trên.
  Số tiền được hoàn trả quy định Điều 20 Quyết định số 595/QĐ-BHXH
  Theo đó, số tiền hoàn trả được quy tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đã đóng tiền nhưng
  Cụ thể, thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử ụng thẻ được tính từ thời điểm:
   
  - Từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng;
   
  - Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực;
   
  - Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với trường hợp bị chết trước khi trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

   

   
  905 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận