DanLuat 2015

CÁC THỦ TỤC SAU KHI CÓ CON DẤU DOANH NGHIỆP

Chủ đề   RSS   
 • #333682 17/07/2014

  beckentan

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:06/06/2013
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  CÁC THỦ TỤC SAU KHI CÓ CON DẤU DOANH NGHIỆP

  Mọi người cho mình hỏi: Công ty mình có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 1/7/2014. Người ta hẹn ngày lại lấy con dấu là ngày 8/7/2014. Khi lại lấy con dấu người ta gửi kèm giấy thông báo thuế. Công ty mình đã hoàn thành làm các thủ tục khai và đóng thuế môn bài rồi. Cơ quan thuế có đưa cho mình một mẫu giấy với tiêu đề " Bảng đăng ký thực hiện pháp luật thuế và chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014", bảo mình về làm mẫu này và nộp lại là hoàn tất thủ tục. Mình đã nộp mẫu này cho CQT ngày 15/7/2014 luôn rồi. Nhưng vẫn còn thấy thiếu thiếu gì á, sao thủ tục đơn giản quá nên mình hơi lo. Mọi người cho mình hỏi sau khi làm các thủ tục trên thì mình còn phải làm thêm những thủ tục gì nữa không vậy? Hic...theo mình biết là treo biển hiệu trong vòng bao nhiêu ngày nữa? rồi đăng báo liên tục các số để giới thiệu doanh nghiệp và làm tài khoản ngân hàng cho công ty nữa? mà không biết thủ tục nào là bắt buộc, mọi người giúp mình với.

   
  2930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #334475   22/07/2014

  boyluat
  boyluat
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2010
  Tổng số bài viết (1811)
  Số điểm: 19520
  Cảm ơn: 358
  Được cảm ơn 794 lần


  Chào bạn. Bạn xem bảng thông tin dưới đây, căn cứ vào loại hình doanh nghiệp của mình để thực hiện theo đúng thủ tục luật định:

  Nội dung

  Căn cứ pháp lý

  Luật doanh nghiệp 2005

  Xử phạt vi phạm

  Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính kế hoạch đầu tư

  Treo biển hiệu

  Điều 31 : Tên doanh nghiệp

  "Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành".

  Điều 32. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

  “2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  c) Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

  Thông báo mở cửa trụ sở chính

  Điều 35: Trụ sở chính của doanh nghiệp

  “2. Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”

  Không xử phạt

  Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

  Điều 28: Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

  “1. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp về các nội dung chủ yếu sau đây…”

  Điều 22. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bhoặc công bkhông đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.

  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.

  Thực hiện góp vốn theo cam kết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  Loại hình Công ty TNHH MTV:

  Điều 65. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

  “1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

   

  Loại hình Công ty TNHH 2TV:

  Điều 42. Nghĩa vụ của thành viên

  “1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật này.”

   

  Loai hình Công ty cổ phần:

  Điều 80. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

  “1. Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.”

   

  Loại hình Công ty hợp danh:

  Điều 131. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  “1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.”

  Điều 23. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

  “1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  b) Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký.

  3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;

  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  b) Buộc đăng ký giảm vốn điều lệ theo quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc buộc góp đủ số vốn như đã đăng ký đối với các loại hình doanh nghiệp khác có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

  c) Buộc định giá lại tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

  Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  Loại hình Công ty TNHH 2TV

  Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  4. Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp”

   

   

  Loại hình Công ty Hợp danh

  Điều 131. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  “4. Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp”

  Điều 32. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

  “2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên công ty theo quy định;

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  d) Buộc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho   thành viên theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

  Lập sổ đăng ký thành viên

  Loại hình Công ty TNHH 2 TV:

  Điều 40. Sổ đăng ký thành viên:

  "1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh"

   

   

  Loại hình Công ty cổ phần

  Điều 86. Sổ đăng ký cổ đông:

  "1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh"

   

  Điều 32. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

  “2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  b) Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định;

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  đ) Buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;

  Thông báo về tiến độ góp vốn theo cam kết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

  Loại hình Công ty TNHH 2 TV:

  Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  “1. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ."

   

   

  Loại hình Công ty cổ phần:

  Điều 84. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  “2. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh”

  Điều 30. Vi phạm quy định về việc thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

  “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  b) Không thông báo bằng văn bản trong thời hạn quy định về việc thay đổi loại tài sản góp vốn của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

  c) Không thông báo việc góp vốn cổ phần trong thời hạn quy định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  e) Không thông báo kết quả tiến độ góp vốn bằng văn bản trong thời hạn quy định sau mỗi đt góp vốn theo cam kết.

  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định.

  Thành lập Ban kiểm soát

  Loại hình Công ty TNHH 2TV:

  Điều 46. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

  “…Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát”

   

   

   

  Loại hình Công ty cổ phần:

  Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần

  “… đối với Công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.”

  Điều 33. Vi phạm quy định về Ban kiểm soát

  “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định của pháp luật.

  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên nhưng không thành lập Ban kiểm soát;

  b) Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có một cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% cổ phn của công ty nhưng không thành lập Ban kim soát.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc tổ chức lại Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

  b) Buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

   

  Với luật sư, nói phải có căn cứ, có lý, có tình thì hãng nói. Nói chung chung, nói vu vơ, nói tránh đụng chạm thì tốt nhất là đừng nói.

  Làm thì làm làm dứt khoát, làm cẩn thận. Làm mà sợ đầu sợ đuôi, làm không đến đầu đến đũa thì tốt nhất là đừng làm.

  Còn luật sư mà nghĩ cái này, nói cái kia; nói một đằng, làm một nẻo thì tốt nhất là nên về quê chăn vịt.

  Vinh Quang l Trợ lý Luật sư - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.luatvietkim.com)

  M: 0934.666.282 - E: vinhquang@luatvietkim.com - Ad: P1705 - Đ3, 15 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-