Các thủ tục để chi tiền cho ban giám sát đầu tư của cộng đồng?

Chủ đề   RSS   
 • #427602 14/06/2016

  lephuockt

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Các thủ tục để chi tiền cho ban giám sát đầu tư của cộng đồng?

  cho mình hỏi thủ tục để chi tiền giám sát nhân dân cho các thành viên của ban giám sát như thế nào là hợp lý?

   

   
  15474 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #427684   14/06/2016

  hoangchungyuly
  hoangchungyuly

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2015
  Tổng số bài viết (37)
  Số điểm: 185
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Chào bạn,

  Thủ tục để chi tiền cho ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định của Luật đầu cư công năm 2014, thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯ MTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 về hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

  Theo Phần IV (thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯ MTTQVN-TC) quy định về kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng, thì:

  1. Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng gồm:

  a) Chi phí mua văn phòng phẩm; thông tin, liên lạc phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng;

  b) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng;

  c) Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị về giám sát đầu tư của cộng đồng;

  d) Chi phí tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng;

  đ) Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc các thành viên của Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp làm giám sát đầu tư cộng đồng (trường hợp không thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng).

  2. Nguồn cấp kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng

  a) Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã được cân đối trong dự toán chi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và do ngân sách xã đảm bảo.

  b) Kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết về giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp huyện, tỉnh được cân đối trong dự toán chi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp tỉnh và do ngân sách huyện, tỉnh đảm bảo.

  3. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng

  a) Việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do Hội đồng nhân dân xã quyết định và đảm bảo mức kinh phí tối thiểu 2 triệu đồng/năm.

  b) Kinh phí cho việc tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng cho các thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng do ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đảm bảo thực hiện theo quy định của Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

   

  Trên đây là những thông tin mà bạn có thể tham khảo về vấn đề này.

  Trân trọng!

  Hoàng Chung

  _- "Sống là mình"-_Yulyhy_

   
  Báo quản trị |