các luật sư giúp cho con làm bài tập này với, con sắp thi rồi, cảm ơn!

Chủ đề   RSS   
 • #266308 02/06/2013

  kieuken11111

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  các luật sư giúp cho con làm bài tập này với, con sắp thi rồi, cảm ơn!

  Cty TNHH Ban Mai có trụ sở H ở thị xã X đã được sổ kế hoạch đầu tư tỉnh cấp giấy chứng nhận DKKD 2007 gồm 4 thành viên. Ông Hoàng với 20% vốn điều lệ,ông Đức 25%, ông Sơn 45%và ba Hoa 10%.Điều lệ cty hoàn toàn phù hợp với luật DN 2005. Theo thảo thuận ông Hoàng là chủ tịch HĐ thành viên, ông Sơn là GĐốc và còn là người đại diện trước pháp luật của cty.Để thông qua việc sửa đổi điều lệ của cty , ong Hoàng đã triệu tập hội đồng thành viên ngày 23/6/2008 theo đúng trình tự thủ tục.Phiên họp chỉ có ông Hoàng,ông Sơn và bà Hoa tham dự. Quyết định thay đổi điều lệ cty được ông Sơn và bà Hoa thông qua. Hỏi quyết định thay đổi điều lệ cty được thông qua hợp lệ hay chưa? Vì sao?

   
  3191 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #266477   03/06/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3765 lần


  Chào bạn!

  Bạn đọc điều 51 và 52 Luật Doanh nghiệp xem có câu trả lời chưa. Nếu còn gì chưa rõ thì bạn hỏi tiếp; nêu ý kiến của bạn để mọi người thảo luận cho ra vấn đề thắc mắc:

  Điều 51. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

  1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

  4. Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

  Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

  a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  ...

  2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Chúc bạn thành công!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  kieuken11111 (04/06/2013)
 • #266481   03/06/2013

  kieuken11111
  kieuken11111

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Cty TNHH Ban Mai có trụ sở H ở thị xã X đã được sổ kế hoạch đầu tư tỉnh cấp giấy chứng nhận DKKD 2007 gồm 4 thành viên. Ông Hoàng với 20% vốn điều lệ,ông Đức 25%, ông Sơn 45%và ba Hoa 10%.Điều lệ cty hoàn toàn phù hợp với luật DN 2005. Theo thảo thuận ông Hoàng là chủ tịch HĐ thành viên, ông Sơn là GĐốc và còn là người đại diện trước pháp luật của cty.Để thông qua việc sửa đổi điều lệ của cty , ong Hoàng đã triệu tập hội đồng thành viên ngày 23/6/2008 theo đúng trình tự thủ tục.Phiên họp chỉ có ông Hoàng,ông Sơn và bà Hoa tham dự. Quyết định thay đổi điều lệ cty được ông Sơn và bà Hoa thông qua. Hỏi quyết định thay đổi điều lệ cty được thông qua hợp lệ hay chưa? Vì sao

  Neu như vậy thì bài này mình giải như thế này, nếu có gì sai xin bạn góp ý kiến giúp mính nha, cảm ơn!

  _Theo điều 51,52 tại luật doanh nghiệp thì quyết định thay đổi điều lệ cty thông qua hợp lệ. Vì theo điều 51. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ và vì số vốn điều lệ của ông Sơn,bà Hoa và ông Hoàng cộng lại là 75% vốn điếu lệ nên cuộc họp được tiến hành. Và theo điều 52  Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp :Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì quyết định thay đổi điều lệ cty được thong qua.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #266600   03/06/2013

  lthuhang
  lthuhang
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2013
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1300
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 41 lần


  như thế là đúng rồi đấy bạn ạ! Mình cũng sắp thi môn này, kinh nghiệm của mình khi làm bài thi này: cứ bám thật sát những dữ kiện trong đề bài, sau đó áp luật vào xem nó có phù hợp không. làm tới đâu dẫn luật tới đó. như thế chắc chắn điểm cao. @@

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lthuhang vì bài viết hữu ích
  kieuken11111 (04/06/2013)
 • #266640   04/06/2013

  kieuken11111
  kieuken11111

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  cam ơn bạn nhiều nhak,hehe

   
  Báo quản trị |