Các loại thuế, phí cho hoạt động khai thác khoáng sản

Chủ đề   RSS   
  • #354325 04/11/2014

    Các loại thuế, phí cho hoạt động khai thác khoáng sản

    Xin luật sư cho biết các loại thuế, phí về tài nguyên và môi trường đang được áp dụng cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản hiện nay? Việc áp dụng các loại thuế và phí này được tiến hành như thế nào?

     
    8627 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #356294   13/11/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Cao Đẳng

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2766)
    Số điểm: 31951
    Cảm ơn: 728
    Được cảm ơn 1115 lần


    Ngoài thuế TNDN, GTGT như bạn phải nộp bình thường thì bạn phải nộp thêm thuế tài nguyên theo quy định tại Luật thuế tài nguyên, mức thuế suất thì bạn xem tại Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13

    Ngoài ra còn phải nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư 158/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 74/2011/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

    Điều 1. Cách tính phí

    1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính như sau:

    Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trong kỳ 
    (đồng)

    =

    Số lượng từng loại khoáng sản khai thác trong kỳ 
    (tấn hoặc m3)

    x

    Mức phí phải nộp của từng loại khoáng sản tương ứng
    (đồng/tấn hoặc đồng m3)

     

     
    Báo quản trị |