Các loại hóa đơn điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #511200 30/12/2018

  Các loại hóa đơn điện tử

  Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

  - Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  - Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  - Các loại hóa đơn khác như tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung tương tự hóa đơn điện tử.

  Căn cứ: Nghị định 119/2018/NĐ-CP

   
  1647 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #516282   31/03/2019

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  Còn một loại hoá đơn cần được đề cập trong các giao dịch quốc tế: hoá đơn thương mại. Hiện tại, pháp luật Việt Nam không có quy định về nội dung hay hình thức của Hoá đơn thương mại mà hoàn toàn theo các quy định quốc tế.

  Theo điều 18 UCP 600 quy định về hóa đơn thương mại:
  "a. Hóa đơn thương mại:
  i. Phải thể hiện phải thể hiện là do người thụ hưởng phát hành (trừ trường hợp quy định tại điều 38);
  ii. Phải đứng tên người yêu cầu (trừ khi áp dụng điều 38g);
  iii. Phải ghi bằng loại tiền của tín dụng; và iv. không cần phải ký.
  b. Một ngân hàng chỉ định hành động theo sự chỉ định, một ngân hàng xác nhận (nếu có), hoặc ngân hàng phát hành có số tiền vượt quá số tiền được phép của tín dụng, và quyết định của nó sẽ ràng buộc tất cả các bên, miễn là ngân hàng đó chưa thanh toán hoặc thương lượng thanh toán cho số tiền vượt quá số tiền cho phép của tín dụng.
  c. Mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện trong hóa đơn thương mại phải phù hợp với mô tả hàng hóa trong tín dụng."
   
  Theo đó, quy định tại UCP 600 không đề cập đến hình thức của hoá đơn thương mại là hoá đơn giấy hay điện tử. Tuỳ vào quy định của từng quốc gia (chấp nhập hay không chấp nhận) thì doanh nghiệp có thể linh động xuất hoá đơn thương mại dưới dạng điện tử
   
  Báo quản trị |  
 • #516294   31/03/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Chia sẻ thêm thông tin về mốc thời gian sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP:
   
  *Từ ngày 01/11/2020:
   
  Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang HĐĐT, HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định.
   
  Cũng từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.
   
  *Từ ngày 01/11/2018 – ngày 31/10/2020:
   
  - Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã nhưng cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện về công nghệ thông tin để áp dụng thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức cũ nhưng phải gửi mẫu theo Phụ lục 03 và tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế.
   
  - Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian này nếu được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng HĐĐT thì phải áp dụng HĐĐT. Trường hợp chưa đủ điều kiện để áp dụng HĐĐT thì được phép sử dụng Hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định 51/2010.
   
  - Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in; thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn in tự in hoặc đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó đến ngày 31/10/2020 theo quy định của Nghị định 51/2010.
   
  *Trước ngày 01/11/2018:
   
  Doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành HĐĐT hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế trước ngày này thì vẫn được tiếp tục sử dụng.
   
  Báo quản trị |  
 • #517475   30/04/2019

  Cho em hỏi hiện công ty em đã sử dụng hết số hóa đơn đặt in trước đó. Phía cơ quan thuế cũng chưa có gửi thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho công ty em. Theo quy định trên thì công ty em vẫn có thể đặt in hóa đơn tiếp có đúng không?

   
  Báo quản trị |