Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động .

Chủ đề   RSS   
 • #259950 08/05/2013

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động .

  Topic này là nơi chia sẻ, thảo luận dựa trên căn cứ pháp lý về việc : Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động hiện nay - năm 2013 :

  1) Đối với khoản tiền ăn ca : Không tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ với mức chi không vượt quá mức quy định của Bộ Lao Động. (Phần vượt quá mức chi của Bộ LĐ thì sẽ tính phần vượt vào thu nhập chịu thuế).

  Hiện nay, Bộ Lao Động quy định phụ cấp ăn ca là 680.000đồng/người/tháng tại TT số10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012.

  2) Đối với chi trang phục : Không tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ nếu mức khoán chi phù hợp với mức quy định hiện hành.Cụ thể : Tại Khoản f, Điều 1- TT62/2009/TT-BTC sửa đổi bổ sung 1 số Điều tại TT84/2008/TT-BTC về Thuế TNCN)

  ** Đối với NLĐ làm việc trong các tổ chức KD, VPĐD : Mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định TNCT TNDN theo văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN.

  Nếu một năm DN chi cho NLĐ chi phí trang phục (bằng tiền + hiện vật ) : 5.000.000đồng thì khoản 5.000.000đồng này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ. Quy định mức khoán chi đồng phục cụ thể tại Khoản 2.6, Điều 6 - TT123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN:

  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  2.6.Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hoá đơn, chứng từ; phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

  Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

  3) Chi phụ cấp điện thoại :Không tính vào TNCT của NLĐ nếu mức khoán chi phù hợp với quy định hiện hành. Cụ thể : Tại khoản f, Điều 1 - TT số62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của BTC quy định :

  f) Đối với khoản khoán chi điện thoại, .... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với từng trường hợp như sau:

  - .........

  - Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Trường hợp Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp không có hướng dẫn cụ thể về mức khoán chi thì mức khoán chi được thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp); (Hiện tại, TT123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN không hướng dẫn cụ thể về mức khoán chi điện thoại, vì vậy mức khoán chi đối với DN áp dụng theo quy định của HĐQT hoặc GĐ, HĐTV.

  Các trường hợp chi cao hơn mức khoán quy định thì phần khoán chi cao hơn quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế".

  Công ty khoán chi tiền điện thoại cho người lao động nếu được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động và mức khoán chi này được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc giám đốc hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp) là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. (Tham khảo nội dung CV số1685/TCT-CS về chi phí điện thoại cho NV ngày 18/05/2012 của Tổng Cục Thuế- tải file CV đính kèm).

  4) Các khoản chi Bảo Hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) bắt buộc theo quy định :

  Các khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN quy định tại mục II - các khoản TNCT- tại TT84/2008/TT-BTC :

  đ) Các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động, cụ thể như sau:

  - Tiền mua bảo hiểm đối với các hình thức bảo hiểm mà pháp luật không quy định trách nhiệm bắt buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao động.

  Vậy, khoản chi mua BH bắt buộc mà pháp luật quy định hiện nay : BHXH, BHYT, BHTN mà NSDLĐ phải mua cho NLĐ thì khoản này không tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ.

  5) Thu nhập từ tiền công làm đêm, làm ngoài giờ :

  Tại Phần III - Thu Nhập được miễn thuế- TT84/2008/TT-BTC quy định :

   9. Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động:

  9.1. Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

  Ví dụ: Một cá nhân có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 20.000 đồng/giờ.

  - Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 30.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:  

  30.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 10.000 đồng/giờ

  - Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 40.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

  40.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ 

  9.2. Đơn vị sử dụng lao động phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được gửi cho cơ quan thuế cùng với hồ sơ khai quyết toán thuế.

  Và theo quy định tại Điều 106- Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 (hiệu lực 1/5/2013) :

  Điều 106. Làm thêm giờ

  1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

  2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được sự đồng ý của người lao động;

  b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

  6) Khoản thu nhập hưởng từ CQ Bảo Hiểm chế độ phụ cấp, trợ cấp thai sản :

  ....còn nữa....

  P/s: Các bạn có thể comment đưa ra ý kiến thảo luận hoặc đưa ra bổ sung thêm các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN (thông dụng....)của người lao động hiện nay. Do thời gian có hạn, mình ko thể comment liên tục & đưa ra hết,  mình sẽ bổ sung tiếp khi có thời gian...

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 05/01/2014 10:33:31 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  62941 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #278474   30/07/2013

  meomuop88
  meomuop88

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/12/2010
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 235
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần


  Cho mình hỏi các khoản thu nhận được từ công đoàn như tiền thăm hỏi ốm đau, tiền sinh nhật, quà 8/3, 20/10, tết trung thu, 1/8 có phải chịu thuế TNCN không?

  Các khoản tiền thưởng nhân các ngày lễ lớn như 2/9, 30/4, 1/5,...hoặc khoản tiền nhận được do mình kg đi nghỉ mát với công ty thì có phải tính thuế TNCN kg? Các khoản này sẽ được xem là chi phí hợp lý của DN khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN chứ, nếu nó được quy định trong TƯLĐTT?

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn meomuop88 vì bài viết hữu ích
  duytambinh (07/08/2013) ndk92 (25/08/2013)
 • #278541   30/07/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14768)
  Số điểm: 102317
  Cảm ơn: 3407
  Được cảm ơn 5253 lần
  SMod

  Chào bạn meomuop88, những khoản bạn nói không thuộc danh sách các loại thu nhập miễn thuế, có nghĩa là phải cộng lại để nộp thuế TNCN 

   

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  meomuop88 (01/08/2013) duytambinh (02/08/2013)
 • #279683   06/08/2013

  Mình cũng đồng ý với ntdieu !

   
  Báo quản trị |  
 • #282146   20/08/2013

  dohangketoan
  dohangketoan

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/03/2013
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 505
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào a ntdieu!

  Trong năm 2012 khi làm bảng lương e có để tiền ăn ca cho mỗi người là 300.000đ/ng. Chi tiền xăng xe là 100.000đ/ ng. Các khoản này đều có trong hợp đồng lao động khi công ty kí kết với người LĐ

  E đưa khoản này vào thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN có đúng ko ạ?

  E chưa hiểu lắm mong a và mọi người giúp đỡ!

   
  Báo quản trị |  
 • #282235   20/08/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14768)
  Số điểm: 102317
  Cảm ơn: 3407
  Được cảm ơn 5253 lần
  SMod

  Chào bạn, theo bài viết ở trên thì nếu tiền ăn ca dưới 680K/tháng thì không chịu thuế TNCN.

  Tiền xăng xe thì không thấy có quy định, nghĩa là phải tính vào thu nhập chịu thuế.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  dohangketoan (21/08/2013) duytambinh (22/08/2013) Dauquangduong (02/11/2013)
 • #283162   26/08/2013

  anale
  anale

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cho mình hỏi nếu tiền lương của các NV ở mức không phải đóng thuế TNCN thì có phải kê khai theo Quý không mọi người? Hay cuối năm quyết toán thôi. Giả sử cá nhân làm thêm ở 1 cty khác với mức lương cũng ko phải đóng thuế TNCN thì cty đó phải kê khai làm sao?cty mình có 2 người như vậy, mình có phải đóng thuế TNCN cho họ không?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anale vì bài viết hữu ích
  Dauquangduong (02/11/2013)
 • #290454   09/10/2013

  namtran1710
  namtran1710

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:09/10/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chào bạn anale.Nếu NLĐ có thêm thu nhập từ tiền công, tiền lương ở 1 đơn vị khác, vẫn phải kê khai và nộp thuế TNCN

  Theo QD, khi không có NLĐ phải nộp thuế TNCN, vẫn phải nộp tờ khai thuế TNCN

   
  Báo quản trị |  
 • #294990   02/11/2013

  Chân thành cảm ơn trước ! Xin giúp tôi vấn đề sau :

  Tiền phụ cấp thâm niên của giáo viên có thuộc vào khoản phải trừ thuế thu nhập cá nhân hay không 

   
  Báo quản trị |  
 • #295013   02/11/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14768)
  Số điểm: 102317
  Cảm ơn: 3407
  Được cảm ơn 5253 lần
  SMod

  Tiền phụ cấp thâm niên của giáo viên không thuộc các khoản được miễn thuế TNCN, có nghĩa là nằm trong thu nhập chịu thuế.

   
  Báo quản trị |  
 • #299181   25/11/2013

  ketoantrangia
  ketoantrangia

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2013
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Chào bạn,

  Tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn: "… Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì các khoản phụ cấp, trợ cấp… này không tính vào thu nhập chịu thuế".

  Theo hướng dẫn trên, khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo mà các giáo viên nhận được theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 thì không tính vào thu nhập chịu thuế

  DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRẦN GIA

  “Trách nhiệm nâng cao, tự hào chất lượng”

  Đặc biệt, giảm giá 20% cho DN trong giai đoạn kinh tế khó khăn

  Hãy đến với dịch vụ KẾ TOÁN TRẦN GIA của chúng tôi, quý DN sẽ nhận được dịch vụ hoàn hảo nhất với mức phí thấp nhất, ( phí tham khảo: https://drive.google.com/file/d/0B5SqlE_3y8IVTVFubFlGU1BwbVk/edit?usp=sharing )

  Nhận hồ sơ khu vực HCM, BRVT, Đồng Nai, Bình Dương

  Call Mr Hung 01673033034- Email : ketoantrangia@gmail.com- Skype: tran.hung.plc

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ketoantrangia vì bài viết hữu ích
  vanhung89vt (04/12/2013) Dauquangduong (26/11/2013)
 • #302669   16/12/2013

  hungacc04
  hungacc04

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2006
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Trường hợp công ty tôi, mỗi tháng trích thêm vào quỹ lương ~15% tiền lương trả cho người lao động, đến cuối năm, lũy kế số đó và thanh toán, thường thì rơi vào tháng Tết, và tổng thu nhập (thực nhận) của người lao động tháng đó vào khoảng 3 lần bình thường; xin hỏi các bạn: làm như vậy có ảnh hưởng gì đến số thuế TNCN phải đóng của người lao động không ạ? Xin cảm ơn các bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #302710   16/12/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14768)
  Số điểm: 102317
  Cảm ơn: 3407
  Được cảm ơn 5253 lần
  SMod

  Không ảnh hưởng gì đâu. Đằng nào khi quyết toán thì cũng chia trung bình cho 12 tháng rồi mới tính thuế, cho nên lãnh trước hay lãnh sau thì khi quyết toán cũng như nhau cả thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #303076   19/12/2013

  hungacc04
  hungacc04

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2006
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  ntdieu viết:

  Không ảnh hưởng gì đâu. Đằng nào khi quyết toán thì cũng chia trung bình cho 12 tháng rồi mới tính thuế, cho nên lãnh trước hay lãnh sau thì khi quyết toán cũng như nhau cả thôi.

   

  Cám ơn bạn, tôi cũng sẽ tìm đọc thêm để có thể hiểu kỹ về vấn đề này

   
  Báo quản trị |  

Chủ đề đã khép lại!