Các khóa học Luật online miễn phí năm 2016

Chủ đề   RSS   
 • #409417 12/12/2015

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Các khóa học Luật online miễn phí năm 2016

  Một thông tin bổ ích cho các bạn đam mê, yêu thích nghề Luật và mong muốn nghiên cứu học hỏi các khóa học Luật ở nước ngoài thông qua kênh trực tuyến.

  các khóa học Luật online miễn phí

  Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị đó là trình độ Tiếng Anh nhất định và mạng Internet, tất cả các khóa học được giới thiệu dưới đây là miễn phí, các bạn chỉ cần đăng ký thông tin với các trang giới thiệu dưới đây để học và tiếp cận các tài liệu.

  1. A Law Student’s Toolkit (‘Túi Đồ Nghề’ của một Sinh Viên Luật) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Yale – Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư Ian Ayres
  Độ dài: 3 Tuần
  Ước lượng thời gian học: 5-7 tiếng/tuần
  Ngày Bắt Đầu: Đang diễn ra nhưng sẽ có đợt học mới từ 04/01/2016.

   2. An Introduction to American Law (Nhập Môn Luật Mỹ) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Pennsylvania- Mỹ
  Giảng Viên: Nhóm các giáo sư Trường luật Đại Học Pennsylvania.
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  3. International Human Rights (Luật Nhân quyền Quốc tế) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Công giáo Louvain – Bỉ
  Giảng Viên: Giáo sư Olivier De Schutter
  Độ dài: 10 Tuần
  Ước lượng thời gian học: 6-8 tiếng/tuần
  Ngày Bắt Đầu: 01/02/2016

  4. International Law in Action: A Guide to the International Courts and Tribunals in The Hague (Luật Quốc tế trong thực tế: Hướng dẫn về các tòa án quốc tế và tòa án tại La Hay) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Leiden – Hà Lan
  Giảng Viên: Các giáo sư Larissa van den Herik, Cecily Rose và Yannick Radi.
  Độ dài: Chưa rõ
  Ước lượng thời gian học: Chưa rõ
  Ngày Bắt Đầu: 18/01/2016

  5. Introduction to European Business Law (Nhập Môn luật kinh doanh Châu Âu) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Lund – Thụy Điển
  Giảng Viên: Các giáo sư Hans Henrik Lidgard (từng giảng dạy tại Việt Nam) và Xavier Groussot.
  Độ dài: 10 Tuần
  Ước lượng thời gian học: 10-15 tiếng/tuần
  Ngày Bắt Đầu: 11/01/2016

  6. Introduction to International Criminal Law (Nhập Môn Luật hình sự quốc tế) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Case Western Reserve – Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư Michael Scharf
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  7. Introduction to Environmental Law and Policy (Nhập Môn Luật và Chính sách Môi trường) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học North Carolina tại Chapel Hill.- Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư Donald Hornstein
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  8. Property and Liability: An Introduction to Law and Economics (Tài Sản và Trách Nhiệm Pháp Lý: Nhập Môn ngành Luật và Kinh Tế) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Wesleyan – Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư Richard Adelstein
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  9. Internet Giant: The Law and Economics of Media Platforms (Những Người Khổng Lồ Internet: Luật và Kinh Tế Học về các Nền Tảng Truyền Thông) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Chicago – Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư Randal C. Picker ()
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp
  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  10. Contract Law: From Trust to Promise to Contract (Luật Hợp Đồng: Từ Tín Thác đến Giao Kết đến Hợp Đồng) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Harvard – Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư Charles Fried
  Độ dài: 8 Tuần
  Ước lượng thời gian học: 2-3 tiếng/tuần
  Ngày Bắt Đầu: 07/01/2016

   11. Intellectual Property Law and Policy – Part 1: IP and Patent Laws (Luật và Chính Sách Sở Hữu Trí Tuệ – Phần 1: Sở Hữu Trí Tuệ và Bản Quyền Sáng Chế) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Pennsylvania – Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư R. Polk Wagner
  Độ dài: 6 Tuần
  Ước lượng thời gian học: 2-3 tiếng/tuần
  Ngày Bắt Đầu: 02/02/2016

  12. Intellectual Property Law and Policy – Part 2: Copyright and Trademark Laws (Luật và Chính Sách Sở Hữu Trí Tuệ – Phần 2: Quyền tác giả và Đăng ký nhãn hiệu) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Pennsylvania – Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư R. Polk Wagner
  Độ dài: 7 Tuần
  Ước lượng thời gian học: 2-3 tiếng/tuần
  Ngày Bắt Đầu: 05/04/2016

  Nguồn: Luật Khoa

   
  38624 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #409492   13/12/2015

  caselaw.vn
  caselaw.vn

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/12/2015
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 11 lần


  Cảm ơn bạn. Thông tin rất bổ ích. Mình  bổ sung thêm là cũng có thể học thêm tại địa chỉ: alison.com

  Caselaw Việt Nam: Tra cứu bản án miễn phí: www.caselaw.vn | Tìm kiếm Luật sư tố tụng tại Việt Nam: http://www.caselaw.vn/luat-su.html. Liên hệ: 094.777.6153

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn caselaw.vn vì bài viết hữu ích
  metalkid666 (14/12/2015) venicelee93 (16/12/2015)
 • #409632   14/12/2015

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Tiếp tục cập nhật các khóa học Luật miễn phí:

  1. Rethinking International Tax Law (Tư Duy Lại Luật Thuế Quốc Tế) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Leiden – Hà Lan
  Giảng Viên: Giáo sư  Sjoerd Douma
  Độ dài: 6 Tuần
  Ước lượng thời gian học: 4-12 tiếng/tuần
  Ngày Bắt Đầu: Đang diễn ra nhưng sẽ có đợt học mới từ tháng 01/2016.

  2. Data Science Ethics (Đạo Đức Học về Dữ Liệu Lớn) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại Học Michigan – Mỹ

  Giảng Viên: Giáo sư H. V. Jagadish
  Độ dài: 5 Tuần

  Ước lượng thời gian học: 2-3 tiếng/tuần

  Ngày Bắt Đầu: 01/5/2016

  3. International Law   (Luật Quốc Tế) – EdX

  Giảng Viên: Giáo sư Pierre d’Argent
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  4. The Global Student’s Introduction to U.S. Law (Nhập Môn Luật Mỹ cho Sinh Viên Toàn Cầu)

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Florida – Mỹ

  Giảng Viên: Giáo sư Pedro A. Malavet
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi 

  5. 1x Copyright (Luật về Quyền tác giả) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Harvard – Mỹ

  Giảng Viên: Giáo sư William Fisher
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  6. Surveillance Law (Luật về Theo Dõi Giám Sát Điện Tử) – Coursera

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Stanford – Mỹ

  Giảng Viên: Giáo sư Jonathan Mayer
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  7. Cyber101x Cyberwar, Surveillance and Security (Chiến Tranh Điện Toán, Theo Dõi Giám Sát Điện Tử và An Ninh Mạng) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Adelaide – Úc
  Giảng Viên: Giáo sư Melissa de Zwart
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  8.  ENGRI1280x Wiretaps to Big Data: Privacy and Surveillance in the Age of Interconnection (Từ Nghe Trộm Đến Dữ Liệu Lớn: Sự Riêng Tư và Theo Dõi Giám Sát Trong Thời Đại Kết Nối) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Cornell – Mỹ
  Giảng Viên: Giáo sư Stephen B. Wicker
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  9. HLS3x JuryX: Deliberations for Social Change (Bồi Thẩm Đoàn: Suy Tính Để Thay Đổi Xã Hội) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Trường luật Đại học Harvard – Mỹ

  Giảng Viên: Giáo sư Charles Nesson
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  10. EUHURIx The EU and Human Rights (Liên Minh EU và Nhân Quyền) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Dự Án FRAME thuộc Viện Nghiên Cứu Quản Trị Toàn Cầu Leuven (Leuven Centre for Global Governance Studies)

  Giảng Viên: Nhóm nhiều giảng viên các trường đại học và viện nghiên cứu tại Châu Âu.

  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  11. Rights1x Human Rights: The Right to Freedom of Expression (Nhập Môn Nhân Quyền: Quyền tự do biểu hiện) – EdX

  Đơn vị giảng dạy: Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International)

  Giảng Viên: Chuyên viên tổ chức Ân Xá Quốc Tế Emilie White
  Độ dài: Tùy nghi – Học sinh tự sắp xếp

  Ước lượng thời gian học: Tùy nghi

  Nguồn: Luật Khoa

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  venicelee93 (16/12/2015) huong_mua_thu_03 (15/12/2015) maihuyenthoai (15/12/2015) metalkid666 (14/12/2015)
 • #411710   30/12/2015

  phuong72
  phuong72

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 580
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn ơi, 

  Cho hỏi đăng ký học thế nào đây?

  Cám ơn

  Phượng

   
  Báo quản trị |  
 • #411716   30/12/2015

  phuong72 viết:

  Bạn ơi, 

  Cho hỏi đăng ký học thế nào đây?

  Cám ơn

  Phượng

  Bạn lên coursera hoặc edx đăng ký tài khoản rồi đăng ký khóa học thôi, tùy khóa học nó mở lúc nào mới đăng ký học khóa đó được.

   
  Báo quản trị |  
 • #411848   31/12/2015

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  phuong72 viết:

  Bạn ơi, 

  Cho hỏi đăng ký học thế nào đây?

  Cám ơn

  Phượng

  Bạn cứ đăng ký tài khoản, (làm theo hướng dẫn) mình có thử đăng ký 1 khóa, thấy việc đăng ký cũng dễ dàng

   
  Báo quản trị |  
 • #417002   28/02/2016

  những trang học online này rất tốt!

   
  Báo quản trị |  
 • #417389   02/03/2016

  atngoclan
  atngoclan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/03/2016
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Nhận định riêng của mình là tiếng anh chuyên ngành luật khó nhớ quá

   
  Báo quản trị |  
 • #422048   20/04/2016

  Hatrang_222
  Hatrang_222

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2014
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Cảm ơn bạn nhiều về sự chia sẻ này nhé!

   
  Báo quản trị |  
 • #422391   22/04/2016

  daohoadt
  daohoadt

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/09/2014
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Mình không phải dân luật nhưng rất muốn tìm hiểu có tham gia được không nhỉ?

  Công ty TNHH Luật Trí Tâm | Website: http://luattritam.com.vn/ chuyên tư vấn thành lập công ty | thủ tục thành lập công ty|hợp pháp hóa lãnh sự nhanh chóng tại Hà Nội

  Hotline: 0964-988.999 hoặc 0963.702.289

  Email: info@luattritam.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #447681   23/02/2017

  tranglaw049
  tranglaw049
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2017
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 4010
  Cảm ơn: 27
  Được cảm ơn 32 lần


  Cảm ơn bạn, thông tin bạn đưa ra rất bổ ích, học luật kết hợp anh văn

   

   
  Báo quản trị |  
 • #447721   23/02/2017

  minhcuong1704
  minhcuong1704
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (143)
  Số điểm: 2706
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 103 lần


  Ồ, biết thông tin này trễ quá mức rồi, tiếc quá.

  Pháp luật mà gắn với anh văn thì còn gì bằng, năm nay có nữa không nhờ.

   
  Báo quản trị |  
 • #447731   23/02/2017

  tvthuong96
  tvthuong96

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 1853
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Về nhân quyền cũng có một số khóa học online như:

  1. Thực tiễn Luật nhân quyền quốc tế
  (International Law In Action: Investigating and Prosecuting International Crimes)
  Đại học Leiden (Hà Lan) | Ngày bắt đầu: 9/1/2017  | 4 tuần

  2. Nhân quyền của trẻ em
  (Children’s Human Rights – An Interdisciplinary Introduction)
  Đại học Geneve (Thụy Sĩ) | Ngày bắt đầu: 9/1/2017

  3. Luật nhân quyền quốc tế
  (International Human Rights Law)
  Đại Học Công giáo Louvain (Pháp) | Ngày bắt đầu: 10/1/2017 | 10 tuần (6-8 tiếng/tuần)

  4. Luật Hiến pháp Chemerinsky
  (Chemerinsky on Constitutional Law – Individual Rights and Liberties)
  Đại học California Irvine (Mỹ) | Ngày bắt đầu: 10/1/2017 | 5 tuần

  5. Thông luật Anh
  (English Common Law: Structure and Principles)
  Đại học London (Anh) |  Ngày bắt đầu: 16/1/2017 | 6 tuần

  6. Luật hình sự quốc tế
  (Introduction to International Criminal Law)
  Đại học Case Western Reserve | Ngày bắt  đầu: 23/1/2017 | 1 tuần (7-8 tiếng)

   

  Cập nhật bởi tvthuong96 ngày 23/02/2017 06:37:10 CH

  Trịnh Văn Thương- 097.395.0810

  Tvthuong96@gmail.com

  Khoa Hành chính- Tư pháp- Đại học Luật TPHCM

   
  Báo quản trị |  
 • #454112   21/05/2017

  tam_94
  tam_94

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (92)
  Số điểm: 976
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 27 lần


  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Trước khi biết tới những website này thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng luật lại có thể học online. Tuy nhiên sau khi biết tới những khóa học này thì ngoài nâng cao kiến thức pháp lý tôi cũng có thể nâng cao vông tiếng anh eo hẹp của mình. 

   
  Báo quản trị |