DanLuat 2015

Các cổ đông sáng lập CTCP đăng ký mua cổ phần nhưng không thanh toán thì công ty có bị phạt không ạ

Chủ đề   RSS   
 • #410147 17/12/2015

  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Các cổ đông sáng lập CTCP đăng ký mua cổ phần nhưng không thanh toán thì công ty có bị phạt không ạ

  Công ty cổ phần như vậy sẽ bị sửa đổi vốn điều lệ theo hướng giảm vốn điều lệ (vì các cổ đông không thanh toán), là điều mà cơ quan ĐKKD không hề thích tí nào. Và trường hợp này các cổ đông sáng lập sẽ bị gạch tên khỏi danh sách cổ đông sáng lập của công ty, và công ty không còn cổ đông sáng lập nữa đúng không cả nhà?

   
  7617 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #412987   12/01/2016

  coxcomb_hn
  coxcomb_hn

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2014
  Tổng số bài viết (24)
  Số điểm: 270
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Chào bạn, với câu hỏi của bạn, tôi có một vài ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp như sau

  "1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

  2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

  b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

  c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

  d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này."

  Như vậy, Luật Doanh nghiệp  2014 đưa ra các quy định về nghĩa vụ thanh toán cổ phần đã đăng ký mua đối với các cổ đông. Trong trường hợp không thanh toán đủ, Luật Doanh nghiệp cũng cho phép  Doanh nghiệp tiến hành đăng ký giảm vốn bằng với tất cả số cổ phần đã thanh toán đủ trong một thời hạn nhất định.

  Trường hợp hết hạn thời để tiến hành giảm vốn mà cổ đông vẫn chưa thanh toán đủ, Doanh nghiệp cũng không tiến hành đăng ký giảm vốn thì sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật. Việc quy định phạt đối với hành vi không góp đủ gốn được quy định tại Nghi định 155/2013/NĐ-CP, theo đó :

  "- Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký: 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  - Hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký: 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  - Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng"

  Trên đây là 1 số ý kiến của tôi.

  Trân trọng!

  Email: hiennguyenvan173@gmail.com

  Phone: 09686.13.246

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn coxcomb_hn vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (12/01/2016)
 • #412997   12/01/2016

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3250
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 122 lần


  Chào bạn

  Công ty cổ phần nếu muốn giảm vốn thì chuyển đổi sang hình thức Công ty TNHH và đăng ký giảm vốn.  Sau đó chuyển đổi thành công ty cổ phần thì vẫn giữ nguyên được hình thức Công ty cổ phần. 

   

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (12/01/2016)
 • #413022   12/01/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Thanks 2 luật sư. Quy định trên chung chung quá, em ví dụ như này:

  CTCP thành lập ngày 1/1/2016, hạn chót 10/1/2016 các cổ đông sáng lập (gồm A, B, C) phải thanh toán đủ vốn góp là 10 tỉ (1 triệu CP, 10.000đ/CP). Đến hết ngày 10/1/2016, A, B, C chưa góp được đồng nào, và HĐQT bán luôn 10 tỉ (1 triệu CP) cho D, E, F, G, H, I, K. Em hỏi:

  Câu 1: Khi đó vốn điều lệ vẫn là 10 tỉ, và CTCP không phải đăng ký giảm vốn, và cũng không bị phạt chậm thanh toán đúng không ạ? (1)

  Câu 2: D, E, F, G, H, I, K trở thành cổ đông, nhưng có đương nhiên là cổ đông sáng lập không hay chỉ là cổ đông phổ thông bình thường thôi ạ? (2)

  Câu 3: Trong trường hợp D, E, F, G, H, I, K chỉ là cổ đông phổ thông bình thường, đồng thời vì không thanh toán vốn góp nên A, B, C bị xóa tên khỏi danh sách cổ đông sáng lập. Vậy công ty cổ phần này trở thành công ty không có cổ đông sáng lập ạ? (3)

  Em cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #413047   13/01/2016

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3250
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 122 lần


  Chào bạn.

  Về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian 3 năm đầu, vẫn chuyển nhượng được nhưng phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 119 khoản 3 Luật Doanh nghiệp 2014. 

  Do vậy Công ty phải họp Đại Hội đồng Cổ đông bàn về việc chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông D, E, F, G thì thủ tục chuyển nhượng vốn mới hợp pháp.

  1. Khi đó Công ty không bị phạt gì cả.

  2. 3.

  Các cổ đông mới chỉ là cổ đông bình thường, được thể hiện số cổ phần sở hữu trên sổ đăng ký cổ đông Công ty. Hiện nay trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã không còn thể hiện nội dung các cổ đông góp vốn.

  Phòng ĐKKD sẽ cấp cho doanh nghiệp 1 bản xác nhận thông tin kèm theo Giấy ĐKDN trên đó thể hiện cổ đông sáng lập là A, B, C với số cổ phần là 0. 

  Trân trọng. 

   

   

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (13/01/2016)
 • #413126   13/01/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Longvigecam viết:

  Chào bạn.

  Về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian 3 năm đầu, vẫn chuyển nhượng được nhưng phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 119 khoản 3 Luật Doanh nghiệp 2014. 

  Do vậy Công ty phải họp Đại Hội đồng Cổ đông bàn về việc chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông D, E, F, G thì thủ tục chuyển nhượng vốn mới hợp pháp.

  1. Khi đó Công ty không bị phạt gì cả.

  2. 3.

  Các cổ đông mới chỉ là cổ đông bình thường, được thể hiện số cổ phần sở hữu trên sổ đăng ký cổ đông Công ty. Hiện nay trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã không còn thể hiện nội dung các cổ đông góp vốn.

  Phòng ĐKKD sẽ cấp cho doanh nghiệp 1 bản xác nhận thông tin kèm theo Giấy ĐKDN trên đó thể hiện cổ đông sáng lập là A, B, C với số cổ phần là 0. 

  Trân trọng. 

   

   

  Chào luật sư! Nhưng em nghĩ ở tình huống này là bán CP chứ không phải chuyển nhượng CP chứ nhỉ. Vì A, B, C không góp nên không có quyền chuyển nhượng, khi đó CP sẽ thuộc quyền bán của HĐQT và HĐQT bán cho D, E, F, G, H, I, K chứ nhỉ (chứ không phải HĐQT chuyển nhượng cho D, E, F, G, H, I, K)?

  Còn về danh sách CĐSL, thì em thấy tại Nghị định 78/2015, Điều 51, khoản 2 có quy định là: "Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp và xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty." => vậy phải hiểu ntn về điều khoản này anh Longvigecam?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #413131   13/01/2016

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3250
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 122 lần


  Chào bạn

  Việc Nghị định 78/2015 quy định như vậy nhắm tránh tình trạng góp vốn ảo của doanh nghiệp.

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-