CÁC BẠN GIÚP MÌNH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG NÀY VỚI! (chuyển nhượng đất đai)

Chủ đề   RSS   
 • #313608 12/03/2014

  haupham

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:03/10/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  CÁC BẠN GIÚP MÌNH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG NÀY VỚI! (chuyển nhượng đất đai)

  Năm 2008, công ty A là tổ chức kinh tế được Nhà nước cho phép thực hiện dự án kinh doanh nhà ở cao cấp tại Quận 7. Tuy nhiên vì khó khăn về tài chính nên năm 2012, công ty A chuyển nhượng dự án trên cho công ty  X là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Úc. Hỏi:

  a)   Công ty X có được nhận chuyển nhượng dự án nêu trên không, giải thích?

  b)   Các điều kiện để công ty A thực hiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật đất đai?

  c)   Hình thức sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ tài chính có gì thay đổi khi Công ty A chuyểnnhượng dự án       trên cho công ty X? Quy trình thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

  d)   Xác định thời hạn công ty X được sử dụng đất thực hiện dự án trên?

  Cập nhật bởi haupham ngày 12/03/2014 10:20:07 CH

  haupham@

   
  8965 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #313741   13/03/2014

  tvthlu
  tvthlu

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/02/2012
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 951
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 43 lần


  Chào bạn!

  a, Thứ nhất, Công ty X là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Úc. Để nhận chuyển nhượng dự án kinh doanh nhà ở  trên, trước hết công ty X phải đáp ứng đủ những điều kiện pháp luật quy định:

  Tại Điều 7 Nghị định 153/NĐ-CP quy định:

  a) Là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 3 Nghị định này;

  b) Đáp ứng điều kiện về tài chính đối với chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 5 Nghị định này;

  c) Có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.”

  Và được hướng dẫn bởi : Thông tư số 13/2008/TT-BXD và Công văn 84/BXD-QLN năm 2008.

  Thứ hai, tại Điều 24 Nghị định 84/2007 quy định:

  “.. Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài (trong Điều này gọi chung là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) được nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước trong các trường hợp sau đây:

  ….đ) Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở đã hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng dùng chung của dự án.”

  Như vậy, trường hợp dự án kinh doanh nhà ở cao cấp tại Quận 7 mà công ty A thực hiện đã đáp ứng quy định pháp luật thì công ty X được nhận chuyển nhượng dự án trên.

  b,

  Điều 7 Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định:  

  “Dự án được chuyển nhượng toàn bộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Dự án không thuộc đối tượng bị xử lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

  2. Dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

  3. Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  4. Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt;

  ….”

  Như vậy, để công ty A thực hiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật thì Công ty A phải hoàn thành và đáp ứng những điều kiện trên, và bên nhận chuyển nhượng là công ty X cũng phải đáp ứng những quy định pháp luật như đã nói ở câu a trên.

   

  Một vài trao đổi.

   

  Cập nhật bởi tvthlu ngày 13/03/2014 04:24:40 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tvthlu vì bài viết hữu ích
  haupham (14/03/2014)