các bác ơi xem giúp cháu vơi

Chủ đề   RSS   
 • #326722 05/06/2014

  nguyenvancong90tq
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 219 lần


  các bác ơi xem giúp cháu vơi

  BÀI LUẬT DÂN SỰ ĐANG TRANH CÃI NHIỀU QUÁ

  Ngày 6/9/2006 ông Thanh phát hiện một con trâu lạ vào vườn nhà mình phá cây cối, hoa màu. Hai bố con ông Thanh đã tìm cách đưa con trâu vào chuồng giữ. Sáng hôm sau ông Thanh thông báo cho bà con trong bản là con trâu của ai thì đến nhận, nhưng không ai đến nhận cả. Ông Thanh giữ con trâu lại nuôi, 2 tháng sau con trâu nói trên đẻ ra 1 con nghé. Ngày 19/10/2007 ông Thanh bán con trâu mẹ cho ông Nguyen Manh Cuong . Ngày 10/12/2007, bà Hồng nhìn thấy con trâu của ông Cường và phát hiện ra con trâu đó là của mình nên yêu cầu ông Cường trả con trâu đó cho mình. Hỏi:
  - Bà Hồng có quyền đòi lại con trâu đó từ ông Cường k?
  - Con nghé được sinh ra thuộc sở hữu của ai ?

  Đề bài gây nhức nhối các thí sinh =)))))

   

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  5072 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #326752   05/06/2014

  Trường hợp của bạn tóm tắt lại như sau: Ngày 6/9/2006 ông Thanh bắt được con trâu, ông Thanh giữ lại để nuôi, 2 tháng (tức là tháng 11/2006) sau nó đẻ ra con nghé. Ngày 19/10/2007 ông Thanh bán con trâu mẹ cho ông Cường, ngày 10/12/2007 bà Hồng nhận ra con trâu của nhà mình đang do ông Cường nuôi.

   

  Theo câu hỏi của bạn thì trường hợp này được trả lời như sau:

  Bà Hồng không có quyền được đòi ông Cường con trâu mẹ vì giữa bà Hồng và ông Cường không có giao dịch dân sự, ông Cường cũng không biết con trâu mẹ là của bà Hồng. Bà Hồng chỉ có quyền đòi ông Thanh trả lại con trâu vì:

  Theo điều 242 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

  “Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Chủ sở hữu nhận lại gia súc bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được.

  Sau sáu tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì gia súc đó thuộc sở hữu của người bắt được; nếu gia súc bắt được là gia súc thả rông theo tập quán thì thời hạn này là một năm.

  Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc.”

            Trường hợp này: Ông Thanh sau khi bắt được trâu đã không báo lên UBND xã do đó sau 6 tháng ông Thanh không được sở hữu con trâu (thông báo cho bà con trong xóm không có giá trị). Do đó con trâu vẫn thuộc sở hữu của bà Hồng, bà Hồng đến gặp ông Thanh để yêu cầu trả lại. Tuy nhiên khi ông Thanh trả lại trâu thì bà Hồng phải thực hiện nghĩa vụ với ông Thanh như sau:

  - Bà Hồng phải thanh toán tiền công chăm sóc con trâu cho ông Thanh (Số tiền phải trả = tổng số ngày chăm sóc x số tiền công lao động phổ thông cộng với các khoản chi phí khác mà ông Thanh chứng minh được)

  - Bà Hồng chỉ nhận được 50% giá trị con nghé do con trâu mẹ đẻ ra.

  Nếu giữa bà Hồng và ông Thanh không tự giải quyết được thì bà Hồng có quyền kiện ra toà án dân sự nơi cư trú.

  (Trường hợp này: Theo tôi bà Hồng nên thương lượng với ông Thanh vì tiền công ông Thanh chăm sóc con trâu có khi vượt quá giá trị con trâu)

   

   
  Báo quản trị |  
 • #326792   05/06/2014

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 219 lần


   

  maihappy viết:

   

  Trường hợp của bạn tóm tắt lại như sau: ..

   

   

  cám ơn bạn nhưng bạn ko áp dụgn điều 257 thì phải

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 05/06/2014 06:20:30 CH xóa 10 km trích dẫn

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #326791   05/06/2014

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 219 lần


  #NguyenHuyLong, #phanthanhhuu , #ntdieu giúp em với 3đ của em đấy

  theo em thì đòi lại được vì áp dụng diều 242 va điều 257

  Điều 242. Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc

  Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo cho ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Chủ sở hữu nhận lại gia súc bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được.

  Sau sáu tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì gia súc đó thuộc sở hữu của người bắt được; nếu gia súc bắt được là gia súc thả rông theo tập quán thì thời hạn này là một năm.

  Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc.

   

  Điều 257. Quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình

  Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trong trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu.

  trong truong hợp này ông Thanh mới chỉ thông báo với bà con thôn bản mà chưa thông bso cho ubnd xã nên ông Thanh chưa dủ ddiefu kiện để xax lập quyền sở hữu đối với con trâu 

  ma ông Cường có được con trâu thông qua 1 giao dịch có đền bù  nên theo quy định tại điều 257 thì bà Hồng đòi được trâu từ ông Cường ,

  ở đây đa phần ý kiến khác cho rằng ông Thanh chỉ cần thông báo công khai như vậy là đã phù hợp với quy định tại điều 242 nên họ cho rằng bà Hồng ko đòi lại đc trâu từ oonng Cường.

  không biết í kiến của các bác thế nào ạ

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |