các anh cho em hỏi về Nghị quyết 14/2005/NQ-CP với

Chủ đề   RSS   
  • #383224 14/05/2015

    các anh cho em hỏi về Nghị quyết 14/2005/NQ-CP với

    Nghị quyết 14/2005/NQ-CP VỀ ĐỔI MỚI CƠ BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 sau khi văn bản này ra đời thì chúng ta đã có văn bản nào bổ sung hay sửa đổi chưa ak?

     
    2484 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận