Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên

Chủ đề   RSS   
 • #517878 08/05/2019

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1196)
  Số điểm: 11068
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 262 lần


  Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên

  Cá nhân A vừa ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, vừa ký hợp đồng khoán việc tại một công ty. Trong năm 2016 cá nhân A vừa có thu nhập từ tiền lương, vừa có thu nhập từ khoán việc. Thu nhập từ khoán việc công ty giữ lại 10% thuế TNCN
  Xin hỏi :
  1) Công ty ký 2 loại hợp đồng với cá nhân A như vậy có đúng không?
  2) Khi quyết toán thuế TNCN 2016, nếu cá nhân A có ủy quyền cho công ty Quyết toán thì công ty có tính thêm thu nhập từ khoán việc vào thu nhập từ tiền lương để quyết toán không?
   

  Về mặt quy định thì không có điều khoản nào cấm việc ký 2 hợp đồng lao động với cùng 1 người lao động, tuy nhiên trên thực tế, các cơ quan quản lý lao động và Bảo hiểm xã hội sẽ không chấp nhận.

  Nếu giả sử công ty đã làm 2 hợp đồng như vậy, người lao động có 2 khoản tiền lương, tiền công như anh nêu mà có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì tính tổng thu nhập để tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần ban hành theo Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân.

  Trường hợp cả 2 hợp đồng đều có thời hạn dưới 3 tháng thì mới khấu trừ thuế TNCN là 10% nếu mỗi lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên.
  Người lao động trong năm chỉ có duy nhất thu nhập bên anh hoặc có thu nhập bên anh, đồng thời có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng, đã bị khấu trừ 10% thuế TNCN tại nơi này và còn làm việc bên anh tại thời điểm quyết toán thuế thì được ủy quyền cho bên công ty anh quyết toán thuế thu nhập cá nhân căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC. Các trường hợp khác thì người lao động tự quyết toán với cơ quan thuế. Thu nhập để quyết toán thuế ở công ty anh là tổng tiền lương trả theo thời gian và tiền lương khoán, tức là tổng tiền lương, tiền công của cả 2 hợp đồng.

   

   
  1733 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận