Buôn bán bồ đà

Chủ đề   RSS   
 • #396622 17/08/2015

  akharin

  Sơ sinh

  Phú Yên, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Buôn bán bồ đà

  Thưa Luật sư 
  Ví như phạm tội buôn bán , sử dụng bồ đà thì mức án chịu là hình sự hay dân sự . nếu hình sự thì án phạt như thế nào ạ !

   
  2893 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #399513   15/09/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Không có cái nào gọi là chịu án dân sự cả bạn nhé, chỉ có hình sự thôi. Bạn xem trong Bộ Luật hình sự ấy

  Điều 193. Tội sản xuất trái phép chất ma túy 

  1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội nhiều lần;

  c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

  đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

  e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

  g) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

  h) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

  i) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 Điều này;

  k) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

  a) Có tính chất chuyên nghiệp;

  b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

  c) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

  d) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

  đ) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

  e) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 Điều này.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

  b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

  c) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam  trở lên;

  d) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

  đ) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 Điều này.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề  hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  Điều 197. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

  1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

  a) Phạm tội nhiều lần;

  b) Đối với nhiều người;

  c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

  d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

  đ) Đối với người đang cai nghiện;

  e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

  g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

  h) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

  a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

  b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

  c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

  d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

  b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

   
  Báo quản trị |