Bồi thường thiệt hại khi bên mua không chịu nhận hàng

Chủ đề   RSS   
 • #568353 27/02/2021

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Bồi thường thiệt hại khi bên mua không chịu nhận hàng

  tư ván dùm: trường hợp người mua hàng, đã đặt hàng, nhưng khi giao hàng thì không chịu nhận hàng, bên bán phải chịu chi phí sản xuất thì bên mua có vi phạm gì không, làm sao để đảm bảo quyền lợi bên bán.Cám ơn.vui lòng mail trả lời dùm. cám ơn

   
  107 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568370   27/02/2021

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Theo Luật Thương mại 2005 thì bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán:

   

  "Điều 50. Thanh toán

   

  1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận."

   

  Trường hợp này bên mua đã vi phạm hợp đồng (đặt hàng tức là đã giao kết hợp đồng), do đó, bên bán có quyền yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm (nếu có thỏa thuận lúc đặt hàng/trong hợp đồng) theo Luật Thương mại 2005:

   

  "Điều 300. Phạt vi phạm

   

  Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này.

   

  Điều 301. Mức phạt vi phạm

   

  Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.

   

  Điều 302. Bồi thường thiệt hại

   

  1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

   

  2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

   

  Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

   

  Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

   

  1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;

   

  2. Có thiệt hại thực tế;

   

  3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại."

   

  Anh liên hệ lại với bên mua, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nêu trên, nếu bên mua không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì bên bán có quyền khởi kiện ra tòa án.

   
  Báo quản trị |